AZO i zaštita tla

Agencija za zaštitu okoliša prikuplja podatke i obrađuje ih u obliku pokazatelja za potrebe praćenja stanja okoliša i izrade izvješća. Preduvjet za kvalitetnu izradu plana i razvojne strategije zaštite tla te planiranje monitoringa, prepoznavanje je pritisaka i prikupljanje podataka koji se odnose na oštećenje i onečišćenje tla.

 

Iako je Zakon o zaštiti tla još u procesu donošenja Agencija je za potrebe informiranja javnosti pokrenula projekte:

 

Uspostava i razvoj Hrvatskog informacijskog sustava za tlo (HIST)

Uspostava prostorno vremenske georeferencirane informatičke baze podataka o onečišćenim lokalitetima (GEOL)

Baza podataka o ustanovama koje se bave terenskim radom i/ili laboratorijskim analizama tla

Baza podataka o pokrovu zemljišta prema CORINE Land Cover metodologiji

Projekt „Izrada programa trajnog motrenja tala Hrvatske s pilot projektom“(LIFE05TYC/CRO/000105)

Nacrt Nacionalne liste poljoprivredno okolišnih i pokazatelja zaštite tla

 

Tematsko područje pedosfera i litosfera pored djelatnika Agencije pokrivaju i suradničke institucije.