Suradnja s drugim institucijama

Suradnja na nacionalnoj razini


Suradnja na prikupljanju i obradi podataka i informacija te izradi izvješća i publikacija odvija se kontinuirano sa stručnim i znanstvenim institucijama, kao i s javnim institucijama, tijelima državne uprave te s nevladinim organizacijama.

U cilju ispunjavanja obveza RH u izvješćivanju za  područje okoliša prema tijelima Europske unije, međunarodnim tijelima i organizacijama, što podrazumijeva uspostavu tijeka podataka tj. njihovu razmjenu i obradu te dostavu setova podataka i izvješća, Agencija koordinira suradnju među svim dionicima ovog procesa. Kao polaznu točku ove suradnje, Agencija je izradila popis obveza RH, odnosno njenih institucija.

 

Suradnja na europskoj i međunarodnoj razini


Suradnja se odvija s Europskom agencijom za okoliš (EEA) u okviru informacijske mreže EIONET, a izdvajamo suradnju na izradi Europskog izvješća o stanju okoliša te suradnju na projektima (EEA/NEP, EEA/ZOI) koji za cilj imaju izradu pokazatelja stanja okoliša. Također, suradnja obuhvaća i međunarodna tijela od kojih izdvajamo United Nations Environment Programme (UNEP)

Vezani dokumenti