Suradnja s drugim institucijama

Prema Sporazumu o stručnoj, znanstvenoj i poslovnoj suradnji s Državnim zavodom za statistiku http://www.dzs.hr/ od 2012. godine Agencija je nositelj izrade statistike otpada za Statistički ljetopis i potrebna izvješćivanja prema Eurostat-u.

 

Agencija provodi koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje o provedbi Direktive 2008/98/EZ i ostalih propisa Europske unije iz područja gospodarenja otpadom, u skladu s obvezama Hrvatske.

 

Agencija surađuje s EUROSTAT-om, Europskom agencijom za okoliš (EEA) te je uključena je u EIONET informacijsku mrežu EEA kao National Reference Centre (NRC).