Suradnja s drugim institucijama

AZO usko surađuje sa institucijama nadležnim za praćenje podataka o vodama i moru. Prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 110/07) čl. 123. stavak 1. u svrhu praćenja stanja okoliša te za potrebe Informacijskog sustava zaštite okoliša i izvješćivanja, na prijedlog ministra, Vlada posebnom odlukom određuje referentne centre Agencije. Referentni centri prikupljaju i analiziraju podatke o praćenju stanja okoliša uključujući i pokazatelje s Nacionalne liste pokazatelja. Podatke praćenja stanja, pokazatelje i rezultate analiza referentni centri dostavljaju Agenciji.

 

Suradničke institucije u Republici Hrvatskoj:

           

Međunarodne suradničke institucije:

AZO je ostvario suradnju s Flamanskom agencijom za zaštitu okoliša (VMM) kroz projekt CROW radi razmjene znanja i iskustava o upravljanju podacima o okolišu i izvješćivanje u području voda i mora. Trajanje projekta 22.12.2006. – 30.06.2009.

 

Ostali linkovi: