Registar onečišćavanja okoliša (ROO)

Obavijest obveznicima prijave podataka u ROO za izvještajnu 2016. godinu!

Poštovani korisnici,

Obavještavamo Vas da će baza ROO za  izvještajnu 2016. godinu biti otključana za izmjene, dopune i/ili unos podataka od 1.12. do 15.12.2017. godine.
Molimo Vas da u narednom periodu zahtjeve za otključavanje KR šaljete u nadležna tijela u županiji.

Zahvaljujemo na suradnji.

 

Sustav ROO

je informacijski sustav kojeg čine baza podataka s pripadajućom aplikacijom za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka te preglednici koji javnosti omogućuju izravan pristup podacima.
Pravilnikom o Registru onečišćavanja okoliša  propisan je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš.

Baza ROO

Preglednik ROO

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO)

Web portal (PPROO)

 

Obveza prijave podataka o proizvodnji otpada u ROO
  
Obavještavamo Vas da je od 2015. izvještajne godine nadalje obveznik dostave podataka o proizvodnji otpada u ROO organizacijska jedinica koja na lokaciji proizvodi i/ili prenosi s lokacije opasni otpad u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 0,5 tona (500 kg) godišnje i/ili neopasni otpad u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 20 tona (20 000 kg) godišnje.
 
Navedeno se odnosi na ukupnu količinu opasnog i/ili neopasnog otpada proizvedenu i/ili prenesenu izvan mjesta nastanka. Znači kada je zbroj svih količina pojedinih vrsta (ključnih brojeva) opasnog otpada (sa zvjezdicom*, npr. 13 02 08*, 15 01 10*) veći ili jednak količini od 500 kg, odnosno neopasnog otpada (bez zvjezdice npr. 15 01 01, 15 01 02) veći ili jednak količini od 20 tona potrebno je prijaviti podatke o proizvodnji otpada u ROO.
 
Konkretno ukoliko ste na lokaciji ukupno proizveli npr. 400 kg otpadnog ulja, 200 kg zauljenih krpa i 100 kg uljnih filtera, dužni ste prijaviti sav navedeni opasni otpad obzirom da ukupna količina opasnog otpada prelazi graničnu vrijednost navedenu u članku 9. Pravilnika o ROO (NN 87/15). Ukoliko je npr. na lokaciji proizvedeno 30 tona neopasnog i 40 kg opasnog otpada potrebno je prijaviti samo neopasni otpad u ROO.
 
Uz napomenu da proizvođač miješanog komunalnog otpada (ključni broj 20 03 01) nema obvezu prijaviti podatke u ROO za ovu vrstu otpada već te podatke prijavljuje skupljač komunalnog otpada.


Obveza prijave podataka o emisijama u zrak u ROO

Obzirom da je u kolovozu 2015. godine stupio na snagu novi Pravilnik o ROO obavještavamo vas o značajnim izmjenama i dopunama vezanim uz prijavu podataka za emisije u zrak:


- dopunjen je i izmijenjen Prilog 2. Popis onečišćujućih tvari te su povećani pragovi ispuštanja pojedinih onečišćujućih tvari za zrak u odnosu na prijavu podataka prethodnih godina.

Onečišćujuća tvar

Pragovi ispuštanja prethodnog razdoblja (2008. - 2014. godine)

(kg/god)

Novi pragovi ispuštanja

(od 2015. godine)

(kg/god)

SO2

100

3.000

NO2

30

600

CO

30

200

CO2

30.000

450.000

NMHOS

200

100.000

PFOS

Nije bilo na popisu

Dodano

PFOSF

Nije bilo na popisu

Dodano

HBCD

Nije bilo na popisu

Dodano

Talij i spojevi (Tl)

Nije bilo na popisu

Dodano

Čestice (PM10)

1.000

200


- izmijenjen je popis djelatnosti na način da je uvedena podjela po sektorima, posljedično su izmijenjene šifre, te je lista nadopunjena.
- Dosadašnja tri obrasca za zrak, zamijenjena su jednim obrascem.
 

Korisnička podrška

Obzirom na mogućnost otežanog pristupa bazi ROO krajem izvještajnog razdoblja (ožujak), kao posljedica istovremenog unosa velikog broja obveznika, molimo obveznike dostave podataka da ne čekaju krajnji rok, već započnu sa unosom podataka što je moguće prije.

Skrećemo pažnju da i nadalje koristite aplikaciju Industrija Helpdesk  putem koje pružamo tehničku i stručnu podršku za bazu ROO.

Molimo obveznike dostave podataka da se za informacije vezane uz ispunjavanje obrazaca u ROO obrate nadležnom tijelu (Adresar županijskih upravnih odjela) zaduženom za vođenje poslova ROO.

Opće informacije

S ciljem unaprjeđenja radnih procesa baze ROO, molimo da Vaša zapažanja, prijedloge i primjedbe šaljete na roo@haop.hr i info@haop.hr .

Napomena: za korištenje pune funkcionalnosti baze ROO potrebno je koristiti jedan od sljedećih Internet preglednika: Internet Explorer (minimalno verzija 9, preporučeno barem 10), Mozilla Firefox (minimalno verzija 16), Chrome (minimalno verzija 26).

Vezani dokumenti