Publikacije

Izvješće o stanju okoliša temeljno je i opsežno izvješće kojim se daje ocjena ukupnog stanja okoliša u državi te procjenjuje učinkovitost primijenjenih mjera politike zaštite okoliša za promatrano četverogodišnje razdoblje.

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2014.

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2005.-2008.

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2007.

Naglasci iz Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2014.

Naglasci iz Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2007.

Publikacija Odabrani pokazatelji stanja okoliša u Republici Hrvatskoj na sadržajan, pregledan i koncizan način prezentira stanje okoliša u državi, a namijenjena je, prije svega, donosiocima odluka.

Odabrani pokazatelji okoliša i prirode u Hrvatskoj 2016.

Odabrani pokazatelji stanja okoliša u Republici Hrvatskoj 2012.

Odabrani pokazatelji stanja okoliša u Republici Hrvatskoj 2011.

Agencija za zaštitu okoliša svake godine izrađuje te povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, 5. lipnja, predstavlja brošuru okolišnih pokazatelja namijenjenu široj javnosti:

Okoliš na dlanu I - 2017