Publikacije

Publikacije Hrvatske agencije za okoliš i prirodu 

Okoliš na dlanu 2017:
Vađenje mineralnih sirovina
Potrošnja energije u zgradarstvu
Okolišne dozvole
Obnovljivi izvori električne energije
Količine sredstava za zaštitu bilja stavljenih na tržište u RH

Priručnik za izračun emisija u zrak za nacionalne E-PRTR obveznike - 2017.

Okoliš na dlanu 2016:
Ukupna potrošnja energije prema obliku
Udio OIE u ukupnoj potrošnji električne energije
Prisutnost količina opasnih tvari po županijama
Organske onečišćujuće tvari iz otpadnih voda prijavljenih u ROO
Nastali opasni otpad iz industrijskih djelatnosti

Okoliš na dlanu 2015:   
Neposredna potrošnja energije po sektorima
Energetska intenzivnost

Indeks ekološke učinkovitosti u industriji

Biocidni pripravci


Okoliš na dlanu 2014: 
Proizvodnja i potrošnja obnovljivih izvora energija

Emisija NOx, SO2, ULČ i CO2-eq iz energetskog sektora

Sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari i izvanredni događaji u industriji

Provedba sanitarnog nadzora u području sigurnoga gospodarenja kemikalijama

 

Okoliš na dlanu 2013: 
Potrošnja energije u zgradarstvu u odnosu na ukupnu potrošnju energije

Obveznici prijave u Registar onečišćavanje okoliša ( ROO)

Broj izvanrednih događaja po županijama i uzroci onečišćenja okoliša

Opterećenje iz sektora turizma na primorske županije RH

Prijevoz opasnih tvari
 

Okoliš na dlanu 2012: 

Proizvodnja primarne energije

Energetska intenzivnost ukupno utrošene energije

Udio onečišćenih medija

Noćenja prema vrstama smještajnih objekata

Prijevoz putnika sredstvima javnog prijevoza

Broj motornih vozila prema vrsti motornoga vozila i pogonskog goriva

 

Okoliš na dlanu 2011:

Potrošnja električne energije po sektorima

Ukupna potrošnja energije

Vađenje mineralnih sirovina

Kružna putovanje stranih brodova

Kretanje registriranog turističkog prometa

Potrošnja motornih goriva i broj registriranih vozila

Prijevoz putnika javnim prijevozom  

 

Okoliš na dlanu 2010:

Proizvodnja primarne energije i udio obnovljivih izvora energije u proizvodnji primarne energije

Struktura ukupne potrošnje energije prema namjeni korištenja

Izvanredni događaji u industriji

Broj HRN ISO 14001 certificiranih tvrtki

Noćenje u lukama nautičkog turizma

Broj plavih zastava za plaže i marine

Prijevoz putnika sredstvima javnog prijevoza

Izvanredni događaji u prometu

 

Okoliš na dlanu 2009:

Udio obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji električne energije

Smještajni kapaciteti i broj noćenja turista

Noćenja turista prema vrsti smještajnih objekata

Prijevoz putnika

Prijevoz robe

 

Okoliš na dlanu 2008:  

Obnovljivi izvori energije

Ukupna potrošnja energije

Ukupna potrošnja energije po sektorima

Udjeli oblika energije u neposrednoj potrošnji energije u prometu

Dolasci turista u Republiku Hrvatsku

Turizam u zaštićenim područjima

Raspodjela motornih vozila Mi N kategorije prema ekološkim kategorijama motora

 

Okoliš na dlanu 2007:

Obnovljivi izvori električne energije

Ukupna potrošnja energije u razdoblju od 1998. do 2005. godine

 

 

Okoliš na dlanu I - 2006

Obnovljivi izvori električne energije

Ukupna potrošnja energije:1998. – 2004.

 

 

Okoliš na dlanu I - 2005

Ukupna potrošnja energije 1990-2003.

Potrošnja el. Energije po sektorima 1994.-2003.

 

Ostale publikacije vezane uz tematsko područje: