Publikacije

Analiza pritisaka i prijetnji u Parku prirode Medvednica

Hrvatske endemske ribe

Publikacija Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga u Hrvatskoj

Studija Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga u Hrvatskoj

Poster - Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga u Hrvatskoj

Pokazatelji zaštite prirode - 2014.

Priroda je (i) u gradovima

Poster - Priroda je (i) u gradovima

Letak "OPASNOST! JESTE LI VIDJELI" Invazivna vrsta rotan (Percottus glenii   
 
Endemske vrste riba Jadranskog sliva      
  


Brošure okolišnih pokazatelja:


Odabrani pokazatelji stanja okoliša u RH 2011.

Zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti

Strane invazivne vrste 

 

Okoliš na dlanu I - 2015

Površina i broj zaštićenih područja

Natura 2000 barometar

 

Okoliš na dlanu I – 2014

Fragmentacija staništa prometnom infrastrukturom

Područja ekološke mreže Natura 2000

 

Okoliš na dlanu I - 2013

Planovi upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Uloga pčela u ekosustavu

 

Okoliš na  dlanu I - 2012

Udio zaštićenih područja u ukupnoj površini Republike Hrvatske

Poljoprivredna područja velike prirodne vrijednosti u Republici Hrvatskoj

 

Okoliš na dlanu I - 2011

Poznate i endemične svojte

Zavičajne udomaćene pasmine


 

Okoliš na dlanu I - 2010

Ekološka mreža Republike Hrvatske

Strane vrste riba u hrvatskome Jadranu

 

Okoliš na dlanu I - 2009

Invazivne strane vrste u Jadranu

Zaštićena područja proglašena od 2000. do 2007. godine

 

Okoliš na dlanu I - 2008

Zaštićene i strogo zaštićene vrste

Upravljanje zaštićenim područjima u kategoriji nacionalnoga parka i parka prirode

 

Okoliš na dlanu I - 2007

Zaštićena područja u Republici Hrvatskoj

Ekološke mreže u Republici Hrvatskoj

Raznolikost i endemičnost vrsta

 

Okoliš na dlanu I - 2006

Invazivne vrste na Jadranu

Fragmentacija staništa prometnom infrastrukturom

Ugrožene vrste prema taksonomskim skupinama

Zaštićena područja u Republici Hrvatskoj

 

Okoliš na dlanu I - 2005

Ugrožene biljne i životinjske vrste: 2004

Zaštićena područja: 1991-2001

 

Poster " Zavičajne i udomaćene pasmine kao jedan od pokazatelja biološke raznolikosti"


Ostale publikacije vezane uz tematsko područje:


Publikacije Državnog zavoda za zaštitu prirode