Publikacije

AZO publikacije

 

Okoliš na dlanu I-2010

 

Okoliš na dlanu I-2009 

 

Okoliš na dlanu I-2008 

 

Okoliš na dlanu I-2007

 

Okoliš na dlanu I-2006

 

Okoliš na dlanu I-2005

 

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2007.

 

Izvješće o dostupnosti informacija o okolišu u Republici Hrvatskoj i usuglašenosti s potrebama EEA

 

Izračunati EEA pokazatelji za procjenu stanja okoliša na području mora i ribarstva u ovom izvješću:

CSI 021 Hranjive tvari u prijelaznim, priobalnim i morskim vodama

CSI 022 Kakvoća vode za kupanje na morskim plažama

CSI 023 Klorofil u prijelaznim, priobalnim i morskim vodama

CSI 033 Proizvodnja u akvakulturi

CSI 034 Kapacitet ribarske flote

 

 

Priručnici, informativni letci, posteri i sl.

 

More, priobalje, ribarstvo i marikultura 1996.-2003.   

 

Agencija je izdala prvo tematsko izvješće sa svrhom boljeg informiranja javnosti o stanju okoliša. Stanje mora, priobalja, ribarstva i marikulture praćeno je u razdoblju 1996.-2003. godine preko 21  pokazatelja okoliša.

 

 

Priručnik za korištenje baze podataka i pokazatelja stanja morskoga okoliša, marikulture i ribarstva  

 

Letak Emisije u vode/more – Katastar emisija u okoliš (KEO)

 

Poster ASEMP

 

 

Publikacije drugih institucija vezane uz tematsko područje more:

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

 

Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split