Publikacije

AZO publikacije

 

Osim izrade izvješća, Odsjek za kopnene vode i more izrađuje zasebne tiskane publikacije i sudjeluje u izradi ostalih tiskanih izvješća Agencije.

 

Za potrebe publikacija Okoliš na dlanu izrađeni su slijedeći pokazatelji:

 

Okoliš na dlanu I-2010

Okoliš na dlanu I-2009  

Okoliš na dlanu I-2008 

Okoliš na dlanu I-2007 

Okoliš na dlanu I-2006 

Okoliš na dlanu I-2005

 

Izvješće o stanju okoliša

 

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2007.

 

Izvješće o dostupnosti informacija o okolišu u Republici Hrvatskoj i usuglašenosti s potrebama EEA

Izračunati EEA pokazatelji za procjenu stanja okoliša na području voda u ovom izvješću:

 

Informativni letci, posteri i sl.

 

Zakonodavni okvir zaštite strateških rezervi podzemnih voda u Republici Hrvatskoj

 

Buduće obveze Republike Hrvatske za izvješćivanje Europske komisije na tematskom području voda i rezultati projekta „ Izvješćivanje prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama (2000/60/EC) i Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) “   

 

Letak CROW

 

Letak   Emisije u vode/more – katastar emisija u okoliš (KEO)

 

 

Publikacije drugih institucija vezane uz tematsko područje kopnene vode

 

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Državni zavod za statistiku   

Državni hidrometeorološki zavod

Hrvatske vode

Hrvatski zavod za javno zdravstvo  

Voda za piće