Katalog_ISZOP_2017.jpg

Katalog Informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode 2017.

OND 2017.jpg

Okoliš na dlanu I - 2017

OPSO_2016.jpg

Odabrani pokazatelji okoliša i prirode u Hrvatskoj, 2016.

Metodologija za određivanje sastava komunalnog otpada

Okoliš na dlanu I - 2016

Naglasci iz Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2014.

Analiza pritisaka i prijetnji u Parku prirode Medvednica

Park prirode Medvednica odabrano je pilot područje na kojem su analizirani pritisci i prijetnje.

Referentni centar za more Agencije za zaštitu okoliša – Uspostava, razvoj i rezultati 2012. – 2015.

U suradnji s Institutom za oceanografiju i ribarstvo Agencija za zaštitu okoliša objavila je publikaciju „Referentni centar za more Agencije za zaštitu okoliša – Uspostava, razvoj i rezultati 2012. – 2015.“ kojom je ukratko predstavljen rad Referentnog centra za more kao i rezultati aktivnosti od proglašenja do danas.

Okoliš na dlanu I - 2015

Ovo jedanaesto po redu izdanje, koje Agencija za zaštitu okoliša objavljuje svake godine u povodu obilježavanja Svjetskog dana zaštite okoliša,  prikazuje stanje okoliša u Hrvatskoj, ukazuje na područja u kojima treba djelovati te daje uvid u perspektive i buduće trendove.

Hrvatske endemske ribe

Agencija za zaštitu okoliša izdala je publikaciju „Hrvatske endemske ribe“ zajedničkom suradnjom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2014.

Izvješće o stanju okoliša osnovni je dokument o stanju okoliša u državi. Prezentira relevantne informacije i procjene utemeljene na službenim podacima državnih tijela, znanstvenih i stručnih institucija i ostalih dionika (njih 40), nadležnih za praćenje stanja pojedinih sastavnica okoliša, odnosno sektora za ukupno 17 područja sastavnica okoliša (npr. zrak, klima, more, vode, bioraznolikost i dr.) i sektorskih opterećenja (npr. energetika, industrija, turizam, otpad, kemikalije i dr.). Izvješće sadrži i informacije o provedbi politike zaštite okoliša, koje se zasnivaju na podacima o instrumentima, dokumentima, dionicima te podacima o rezultatima daljnjeg razvoja Informacijskog sustava zaštite okoliša, inspekcijskog nadzora, kao i o informacijama o informiranju javnosti, obrazovanju i financiranju u području zaštite okoliša.

Europsko izvješće o okolišu – stanje i izgledi 2015 Sinteza (SOER 2015)

„Europsko izvješće o okolišu – stanje i izgledi 2015” sastoji se od dvaju zasebnih izvješća i 87 internetskih sažetaka. Konkretno, ono obuhvaća izvješće pod nazivom „Sinteza” i izvješće pod nazivom „Procjena globalnih megatrendova”, dopunjeno s 11 osvrta na globalne mega-trendove, 25 prikaza tematskih okolišnih područja u europskom kontekstu, devet osvrta na  usporedne  podatke  među europskim državama, 39 nacionalnih izvješća (temeljenih na nacionalnim izvještajnim dokumentima)) i tri regionalna izvješća.

Katalog ISZO 2014. - Sustavi Agencije za zaštitu okoliša

Sa zadovoljstvom predstavljamo peto izdanje Kataloga Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) u kojemu donosimo pregled komponenti Informacijskog sustava zaštite okoliša iz nadležnosti Agencije za zaštitu okoliša (AZO). Uz već ranije uspostavljene i opisane sustave i baze, u ovoj su publikaciji predstavljeni sustavi uspostavljeni od posljednjega izdanja Kataloga ISZO iz 2013. pa sve do kraja 2014. godine.

Priručnik Sprječavanje nastanka otpada od hrane prilikom obavljanja turističko-ugostiteljske djelatnosti

U sklopu projekta Data collection on food waste statistics, koji za cilj ima uspostavljanje detaljnije i pouzdanije statistike o otpadu od hrane, Agencija za zaštitu okoliša pripremila je priručnik Sprječavanje nastanka otpada od hrane prilikom obavljanja turističko-ugostiteljske djelatnosti.

Okoliš na dlanu I - 2014.

Sa zadovoljstvom predstavljamo jubilarno deseto izdaje publikacije Okoliš na dlanu I – 2014. Kao i prethodnih godina, ova publikacija donosi presjek stanja okoliša u Hrvatskoj. Također, povodom ovogodišnjeg Dana zaštite okoliša, u nju je uvedena nova tema pod nazivom  „Održiva proizvodnja i potrošnja“, koja pratiti učinkovito korištenje energije i resursa u okviru ekonomskog rasta.

Izvješće o komunalnom otpadu za 2012. godinu

Priručnik za statističke podatke o otpadu

Katalog Informacijskog sustava zaštite okoliša 2013.

Okoliš na dlanu I - 2013

Okoliš na dlanu je publikacija kojom Agencija za zaštitu okoliša već devetu godinu zaredom prikazuje podatke o okolišu Republike Hrvatske i daje procjene trendova i stanja. Ovo izdanje obrađuje podatke i informacije za 17 tematskih područja i obogaćeno je nizom novih pokazatelja stanja okoliša.

Priroda je (i) u gradovima

Odabrani pokazatelji stanja okoliša u Republici Hrvatskoj 2012.

Pregled podataka o korištenju zemljišta i promjenama u korištenju zemljišta u RH

Komunalni otpad i odlagališta otpada

EKO – PRIRUČNIK Gospodarenje otpadom u radionicama za servisiranje i održavanje vozila

Izvješće o radu 2011.

Odabrani pokazatelji stanja okoliša u Republici Hrvatskoj 2011.

Izvješće o otpadnim uljima za 2010. godinu

Priručnik za vođenje podataka o otpadu 2011.

Izvješće o radu 2010.

Okoliš na dlanu I - 2011

Katalog informacijskog susta­va zaštite okoliša 2010.

Izvješće o podacima iz baze Registar onečišćavanja okoliša (ROO) za 2009. godinu