Projekti

Projekt - Shared European and National State of the Environment Europske agencije za okoliš

Europska agencija za okoliš (EEA) je u suradnji sa zemljama EU i pridruženim članicama, uključujući i Hrvatsku (ukupno 21 država) provela projekt Shared European and National State of the Environment SENSE – 2 u svrhu jačanja i unaprjeđenja informacijskog sustava, koji omogućuje prikaz i međusobnu razmjenu nacionalnih informacija i podataka o okolišu između EEA i država te država međusobno. Krajnji cilj projekta je podrška izradi različitih izvješća Europske agencije za okoliš, a osobito narednog europskog izvješća o stanju okoliša 2015. (The European Environment — State and Outlook 2015 report - SOER 2015). Projekt je započeo 1. ožujka 2012. godine, a završio je 28. veljače 2013. Više

 

SOER 2010- izvješće Europske agencije za zaštitu okoliša

Europska agencija za okoliš kroz suradnju, odnosno projekte koje provodi sa zemljama Europe, izrađuje Izvješće o stanju, trendovima i perspektivi okoliša za razinu cijele Europe - The European environment – state and outlook report (skraćeno SOER). Hrvatska je sudjelovala u izradi tog Izvješća te dostavila pokazatelje, podatke i informacije za tematske cjeline: zaštita zraka, klimatske promjene, zaštita prirode biološke raznolikosti, korištenje zemljišta, vode i otpad, koji se mogu pronaći ovdje.

 

Projekt „Expert assistance on building up of regular state of environment reporting according to the EEA Core Set of Indiators for West Balkan countries“ – Izrada pokazatelja iz ključne grupe (Core Set of Indicators – CSI) prema metodologiji EEA za područje Republike Hrvatske

Prema zahtjevima projekta „Expert assistance on building up of regular state of environment reporting according to the EEA Core Set of Indiators for West Balkan countries“ Agencija za zaštitu okoliša je u suradnji sa Europskom agencijom za okoliš (European Environment Agency – EEA) i UNEP-GRID Arendal pristupila izradi pokazatelja iz ključne grupe pokazatelja (Core Set of Indicators – CSI), na nacionalnome nivou.