Projekti

PROJEKTI AGENCIJE IZ PODRUČJA GOSPODARENJA OTPADOM

 

Plan razvoja sustava za sprječavanje nastanka otpada te informiranja i razmjene  dobre prakse

Trajanje projekta: lipanj 2016. do srpanj 2017. godine

 

 

Poboljšanje toka i kvalitete podataka o građevnom otpadu i otpadu od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj

Trajanje projekta: veljača 2016. do siječanj 2017. godine

 

Izrada jedinstvene metodologije za analize sastava komunalnog otpada, određivanje prosječnog sastava komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj i projekcija količina komunalnog otpada

Trajanje projekta:  od srpnja 2014. do svibnja 2015. godine

 

 

Prikupljanje podataka o statistikama otpada od hrane - Data collection on food waste  

Trajanje projekta: kolovoz 2013. - kolovoz 2014.

 

 

Darovnica EU: IPA 2011 Višekorisnički program statistika /komponenta 14 Statistike otpada

(Grant Contract: External Actions of the European Community – 60702.2011.003-2012.932  IPA 2011 Multi-beneficiary statistical cooperation programme (Državni zavod za statistiku-glavni korisnik, Agencija za zaštitu okoliša -partner nadležan za provedbu komponente DCP 14 Statistike otpada).

Projekt je trajanja 24 mjeseca, a započeo je 1. rujna 2012. godine. 

 

 

IPA 2009 Twinning Light projekt Unapređenje izvješćivanja o otpadu u Hrvatskoj

Twinning partneri su Agencija za zaštitu okoliša i Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt).

Projekt je trajanja 6 mjeseci, a započeo je 6. svibnja 2013. godine.