Projekti

Projekte iz područja zaštite prirode najčešće potiče i vodi nadležno Ministarstvo i Državni zavod za zaštitu prirode. Projekte također osmišljava i vodi Agencija za zaštitu okoliša, kao i druge nadležne ili ovlaštene državne institucije. Neki su projekti međunarodni, na temelju potpisanih i ratificiranih ugovora Republike Hrvatske, a neki na nacionalnoj razini. Osim podataka potrebnih za izračun pokazatelja, projektima se dobivaju i druge vrste podataka, čijom se stručnom i znanstvenom obradom izrađuje temelj za izradu nacionalnog Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj. Popis odabranih projekata koji su u tijeku možete pronaći na ovim stranicama.

 

PROJEKTI KOJE VODI AZO

 

GEF: Jačanje sustava protoka podataka i pokazatelja vezanih za pitanja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj

 

Corine Land Cover Hrvatska 2000

Izrada CSI pokazatelja prema metodologiji EEA za područje EEA

 

PROJEKTI U KOJIMA AZO SUDJELUJE

Jačanje mreže morskih zaštićenih područja u Hrvatskoj (MedPAN South)

IPA 2007 „Utvrđivanje potencijalnih NATURA 2000 područja u moru u cilju uspostave mreže NATURA 2000 za Hrvatsku“

 

PROJEKTI VEZANI ZA ZAŠTITU PRIRODE 

Projekt integracije u EU NAtura 2000

LIFE III - Razvoj ekološke mreže duž rijeke Save

LIFE III "Uspostava Nacionalne ekološke mreže kao dijela Sveeuropske ekološke mreže i mreže NATURA 2000 (CRO NEN)" (2002.-2005.)

LIFE CRO WOLF - Zaštita i upravljanje vukovima u Hrvatskoj

PHARE 2005 "Institucionalno jačanje i provedba ekološke mreže NATURA 2000 u Hrvatskoj" (2008.-2009.)

Smaragdna mreža

COAST - Očuvanje i održivo korištenje biološke i krajobrazne raznolikosti na dalmatinskoj obali putem održivog razvitka obalnog područja

ACCOBAMS projekt- utjecaj slučajnog ulova na kitove i dupine u području Sporazuma – BYCBAMS

ACCOBAMS projekt – utvrđivanje rasprostranjenosti i brojnosti kitova i dupina u području Sporazuma