Projekti

U tijeku je izrada baze podataka o projektima zaštite okoliša u kojoj će biti dostupna objedinjena lista projekata vezanih uz zaštitu tla. Popis odabranih projekata koji su u tijeku možete pronaći na ovim stranicama.

 

PROJEKTI KOJE VODI AZO

 

Baza podataka o pokrovu zemljišta prema CORINE Land Cover metodologiji

Baza podataka o ustanovama koje se bave terenskim radom i/ili laboratorijskim analizama tla

Uspostava i razvoj Hrvatskog informacijskog sustava tlo

Uspostava prostorno vremenske georeferencirane informatičke baze podatak o onečišćenim lokalitetima (GEOL)

Projekt Izrada programa trajnog motrenja tla Republike Hrvatske s pilot projektom (LIFE05TYC/CRO/000105)

 

PROJEKTI U KOJIMA AZO SUDJELUJE

K razumnom upravljanju srednjom Posavinom - H. Mesić je član suradničkog vijeća za srednju Posavinu

 

OSTALI PROJEKTI VEZANI UZ TEMATSKO PODRUČJE

Projekt CROSOTER: Hrvatska digitalna banka podataka za tlo i zemljište

Krajnji cilj projekta je dovršetak Osnovne pedološke karte Republike Hrvatske, u smislu provedbe dopunskih istraživanja i izrade odgovarajućih digitalnih pedoloških karata, precizna prosudba stanja tala, prosudba oštećenosti (acidifikacija, dezertifikacija, erozija, dehumizacija, zbijanje i dr.), digitalna obrada relevantnih podataka uključujući teške metale, utjecaj lokalnih žarišta (industrijska postrojenja, odlagališta otpada, poljoprivredna proizvodnja i sl.), prijedlog lokaliteta za trajno motrenje, vrednovanje zemljišta i dr.

 

Projekt Baza podataka o hrvatskim tlima

Projekt je završen u razdoblju od 1997. do 1999. godine i sastoji se od 3 sveska (izdani 1997., 1998. i 1999. godine).

 

Projekt Osnovna pedološka karta RH (OPKH) u mjerilu 1:50 000

Većina podataka za ovaj projekt prikupljena je u razdoblju 1964.-1985. godine od strane različitih autora. Preostali podaci prikupljeni su u okviru regionalnih studija sufinanciranih od strane MZOIP i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: "Tla Gorske Hrvatske", "Tla Središnje Hrvatske" i "Tla Dalmacije", te digitalizirani u Zavodu za pedologiju (Agronomski fakultet).

 

Projekt Izrada Nacionalnog programa djelovanja u sklopu Konvencije o suzbijanju dezertifikacije

 

Projekt Proračun i kartiranje kritičnih opterećenja šumskih tala  onečišćenjem iz zraka

Projekt obuhvaća 3 studije: Razvoj modela za kartiranje kritičnog opterećenja s primjenom na ekosustav Gorskog Kotara, Kartiranje kritičnog taloženja kiselih sastojaka iz atmosfere za šumski ekosustav dijela sjeverozapadne Hrvatske, Kartiranje kritičnog taloženja kiselih sastojaka iz atmosfere za šumski ekosustav Istočne Hrvatske (obveza u sklopu provedbe LRTAP Konvencije).

Projekt Istraživanja prisutnosti PCB u tlima Istočne Hrvatske

Inception Report o točkastim i ne-točkastim izvorima onečišćenja iz poljoprivrede (Dunavski regionalni projekt)

Projekt TEST – Transfer okolišno prihvatljive tehnologije (Dunavski regionalni projekt)