Projekti

Projekti Agencije za zaštitu okoliša vezani uz kopnene vode

Hrvatski koncept izvješćivanja o vodama, CROW ( Croatian Concept of Reporting on Water)

 

Projekt je nastao kao rezultat suradnje između Flandrije (Flamanska agencija za zaštitu okoliša, VMM) i Hrvatske (Agencija za zaštitu okoliša, AZO). Temeljni cilj projekta CROW je bio razmjena znanja i iskustava o upravljanju podacima o okolišu i izvješćivanje u području voda. Više o projektu CROW

 

 

Računanje i kartiranje kritičnih opterećenja onečišćenja iz zraka na površinske vode na odabranim lokacijama Republicke Hrvatske (Calculating and mapping of crital loads on surface water for selected sities in Republic of Croatia)

 

Na projektu je ostvarena suradnja između Ekonerga – Instituta  za energetiku i zaštitu okoliša, NIVA – Norveškog instituta  za istraživanje voda, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Agencije za zaštitu okoliša. Cilj projekta bio je prikupiti prve podatke o utjecaju i opsegu prekograničnog onečišćenja iz zraka na površinske vode provodeći metode i pravila Međunarodnog programa za procjenu i praćenje stanja rijeka i jezera. Više o projektu SIDA

 

Projekti drugih institucija

Projekti Hrvatskih voda

Projekti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Projekti Državnog hidrometeorološkog zavoda  

Projekti Agencije za vodne putove

Regional Environmental Center projekti