Projekti

Agencija za zaštitu okoliša sudjeluje u međunarodnim projektima zaštite okoliša koji su prepoznati kao optimalna forma za jačanje kapaciteta Agencije i provedbu propisa u području izvješćivanja o okolišu, odnosno funkcionalnosti ISZO, ali i pri preuzimanju i usklađivanju  obaveza koje su se aktivirale članstvom u EU. Koordinaciju ovih aktivnosti provodi Sektor razvoja, projekata i međunarodne suradnje, a u provedbi stručnog dijela projekata sudjeluju stručne službe Sektora praćenja stanja okoliša.

Agencija je tijekom 2013. godine, slijedom ranije započetih projekata, bila glavni korisnik u pet projekata, u pet projekata je imala status sudionika, dok je u jednom projektu imala status partnera.

Tijekom 2014. godine Agencija je bila glavni korisnik u dva projekta, status sudionika imala je u pet, a status partnera u jednom projektu.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

Završeni projekti (2007.-2012.)