AZO i zaštita prirode

U tematskom području priroda prikupljaju se i objedinjavaju podaci i informacije o zaštićenim područjima, poznatim i endemičnim svojtama, zavičajnim pasminama, invazivnim stranim svojtama, stanišnim tipovima te ekološkoj mreži.

Na temelju prikupljenih podataka, a u uskoj suradnji s nacionalnim institucijama provodi se izvješćivanje o stanju prirode za nacionalne i međunarodne potrebe te širu javnost. Izvješćivanje se provodi u obliku pokazatelja za biološku raznolikost te izradom i/ili koordiniranjem izrade tematskih izvješća i drugih izvješća o stanju okoliša (čiji je sastavni dio i izvješće o biološkoj raznolikosti).

Izvješćivanje o stanju prirode za europske potrebe provodi se prikupljanjem podataka  i izradom izvješća te objedinjavanjem na centralnom repozitoriju podataka za Republiku Hrvatsku. Suradnja se provodi sudjelovanjem u radu EIONET tematskih grupa te suradnjom s Tematskim centrom Europske agencije za okoliš (ETC on Biological Diversity).

Sve prikupljene informacije ulaze u jedinstveni Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO). Osim vlastitih baza AZO pruža uvid u ostale baze biološke raznolikosti  koje se vode u Republici Hrvatskoj.