Pokazatelji

Nacionalna lista pokazatelja (NLP) je skup podatkovnih tablica za izradu pokazatelja stanja okoliša kojima je za pojedino tematsko područje na temelju nacionalnih i međunarodnih propisa definiran izvor, set i tijek te vremenska razdoblja prikupljanja podataka, definirana metoda izračuna i način prikaza i dostupnost podataka, kao i obveze izvješćivanja. Pritom je poseban naglasak stavljen na smjernice zacrtane Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09), kao i na odredbe Uredbe o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08).

Agencija izrađuje NLP u suradnji s nadležnim tijelima Vlade Republike Hrvatske te stručnim i znanstvenim institucijama. NLP je stručni alat Agencije i svih njenih suradničkih institucija u provedbi praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša, kako na nacionalnoj razini, tako i okviru međunarodne suradnje.

Revizija i objava na mrežnim stranicama Agencije propisana je Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15 čl. 38).

Nacionalna lista pokazatelja