Pokazatelji

Pokazatelj (indikator) je reprezentativna vrijednost nekog promatranog slučaja. Pokazatelj kvantificira informaciju agregiranjem različitih, diskretnih i periodičkih mjerenja u numerički reprezentativnu veličinu. Rezultat je izvedena informacija. Ili ukratko, pokazatelji su informacije o okolišu koje nam pomažu da sagledamo složeni događaj.  


Nacionalni pokazatelji

Prema Zakonu o zaštiti okoliša  (NN 80/13 čl. 38.) djelatnost Agencije obuhvaća izradu Nacionalne liste pokazatelja. Nacionalna lista pokazatelja, koju je predložilo imenovano Povjerenstvo, izrađena je na temelju posebnih propisa i međunarodnih ugovora, odnosno popisa pokazatelja Europske agencije za okoliš (European Environment Agency, EEA) te drugih europskih relevantnih tijela (DG Environ­ment). Više o pokazateljima u rubrici Publikacije.

Pokazatelji biološke raznolikosti, zaštićenih prirodnih vrijednosti i genetski modificiranih organizama sastavni su dio Nacionalne liste pokazatelja.

Nacionalni pokazatelji:

Biološka raznolikost
Zaštićene prirodne vrijednosti
Genetski modificirani organizmi

 

Međunarodni pokazatelji:

Pokazatelji EEA (Indicator Management Service, IMS).
Pokazatelji Strateškog plana Konvencije za biološku raznolikost za razdoblje 2011-2020 (Indicators for Strategic Plan 2011-2020)
EU Strategija o biološkoj raznolikosti do 2020 godine (EU biodiversity strategy to 2020)