Pokazatelji

Pokazatelji su efikasan oblik za praćenje promjena i stanja okoliša te ostvarenje ciljeva sektorskih politika ili strategija. Pokazatelj se može definirati kao produkt proizašao stručnom obradom podataka dobivenih mjerenjem, izračunom ili procjenom. 

 

Nacionalni pokazatelji

 

Prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 110/07) čl. 37. stavak 2 djelatnost Agencije obuhvaća izradu Nacionalne liste pokazatelja.

Nacionalna lista pokazatelja, koju je predložilo imenovano Povjerenstvo za tematsko područje Kopnene vode, izrađena je na temelju posebnih propisa i međunarodnih ugovora, odnosno popisa pokazatelja Europske agencije za okoliš (European Environment Agency, EEA) te drugih europskih relevantnih tijela (DG Environ­ment, Eurostat).

Objavljivanjem NLP u Narodnim novinama za razdoblje od dvije godine, popis postaje obvezujući dokument i vrijedan alat za izradu Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj

Više o pokazateljima koje je Odsjek za kopnene vode i more izračunao i objavio u rubrici Publikacije.

 

Rad Povjerenstva

 

Pokazatelji za vode i otpadne vode sastavni su dio Nacionalne liste pokazatelja

 

 

Međunarodni pokazatelji

 

Pokazatelji EEA mogu se pronaći putem Servisa upravljanja pokazateljima Europske agencije (Indicator Management Service, IMS).

 

EEA Ključna grupa pokazatelja (Core Set of Indicators, CSI) koja se primjenjuje na području voda su:

 

CSI 018 Iskorištavanje slatkovodnih izvora (Use of freshwater resources)

CSI 019 Tvari koje smanjuju kisik u rijekama (Oxigen consuming substances in rivers)

CSI 020 Hranjive tvari u slatkovodnim vodama (Nutrients in freshwater)

CSI 024 Obrada komunalnih otpadnih voda (Urban waste water treatment)