Pokazatelji

U suradnji s nadležnim tijelima Vlade Republike Hrvatske te stručnim i znanstvenim institucijama, Agencija za zaštitu okoliša izrađuje Nacionalnu liste pokazatelja (NLP), sukladno čl. 38. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13) i redovito je ažurira na svojim internetskim stranicama.


NLP sadrži podatkovne tablice u kojima je detaljno definirana izrada tematskih pokazatelja stanja okoliša, uvažavajući nacionalne, europske i međunarodne potrebe za izvješćivanjem i prikazom podataka javnosti. Pokazatelji stanja okoliša, izrađeni prema metodologiji NLP-a, temelj su izrade ključnog nacionalnog dokumenta za izvješćivanje o stanju okoliša, tj. četverogodišnjeg Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj  i publikacija.

Nacionalna lista pokazatelja