Gospodarenje otpadom

Agencija osigurava informacije o otpadu u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i podzakonskim propisima :

- Prikuplja i objedinjava podatke o otpadu
- Vodi informacijski sustav gospodarenja otpadom
- Razvija i izrađuje pokazatelje za praćenje stanja na području otpada 
- Izrađuje izvješća o stanju na području otpada
- Sudjeluje u europskoj EIONET informacijskoj mreži
- Sudjeluje u pripremi i provedbi projekata u području otpada 
- Osigurava i olakšava pristup informacijama o otpadu

Na ovim tematskim stranicama možete pronaći opće informacije o otpadu i vrstama otpada, planovima gospodarenja otpadom, prekograničnom prometu otpadom i drugim temama.

Saznajte više o institucijama i njihovim nadležnostima u sustavu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, a posebno o gospodarenju posebnim kategorijama otpada kao što su ulja, gume, elektronički otpad, baterije, otpadna vozila, ambalažni otpad.

Obveznici dostavljanja podataka o otpadu mogu se informirati o svojim obvezama te pronaći upute i priručnike, kao i elektroničke obrasce koji će im u tome pomoći.

Građani mogu saznati kako postupiti s pojedinim vrstama otpada
 
Najavljene akcije prikupljanja otpada u 2017. godini sukladno članku 40. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Popis tvrtki upisanih u Očevidnik reciklažnih dvorišta

Popis tvrtki koje su prijavile podatke o komunalnom otpadu sakupljenom putem reciklažnih dvorišta, ali nisu upisane u Očevidnik reciklažnih dvorišta

Pregled podataka o gospodarenju otpadom u RH

e-ONTO - elektronski očevidnik o nastanku i tijeku otpada