Odabrani pokazatelji okoliša i prirode u Hrvatskoj, 2016.

Potreba za pouzdanim podacima i informacijama o okolišu i prirodi na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini sve je izraženija. Također je sve intenzivnija njihova razmjena i korištenje u različite svrhe i od strane brojnih dionika: donositelja odluka, znanstvenika, stručnjaka i šire javnosti.

Stoga je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu izradila publikaciju Odabrani pokazatelji okoliša i prirode u Hrvatskoj , kojom su predstavljeni aktualni podaci i trendovi promjena, kao i aktivnosti poduzete u smjeru zaštite i očuvanja prirode i okoliša. Jasnim, razumljivim i sažetim prikazima u vidu pokazatelja te analizama ocjene stanja, iz kojih su izvedeni konkretni nalazi i smjernice, Agencija ostvaruje svoju primarnu zadaću – izvješćivanje nadležnim tijelima i prikaz podataka javnosti.

 

OPSO_2016.jpg