Taiex_Moldova_DGU.jpg

Studijski posjet izaslanstva Republike Moldove HAOP-u u sklopu TAIEX projekta

U sklopu trodnevnog studijskog posjeta izaslanstva Republike Moldove Hrvatskoj predstavnici te zemlje su se sastali s predstavnicima Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i Državne geodetke uprave.
Obavijest_logo.jpeg

Obavijest o nadogradnji Središnjeg sustava za registraciju i prijavu korisnika

U srijedu 13. prosinca 2017. od 14 do 16 sati, aplikacije koje su vezane na Središnji sustav za registraciju i prijavu korisnika neće bit dostupne.
NIPP_dani_2017.jpg

HAOP na Danima infrastrukture prostornih podataka (IPP 2017)

Deveta u nizu konferencija posvećena infrastrukturama prostornih podataka, Dani IPP 2017., održana je 1. prosinca na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u zajedničkoj organizaciji Državne geodetske uprave i Geodetskog fakulteta. Ovogodišnjoj konferenciji prisustvovalo je više od 200 sudionika iz javnog, privatnog i akademskog sektora uključujući i djelatnike HAOP-a koji su aktivno sudjelovali u diskusijama te izlaganjem prezentacije ENVI sustava.

5. prosinac - Svjetski dan tla

Povodom obilježavanja Svjetskog dana tla Hrvatska agencija za okoliš i prirodu predstavila je rezultate projekta „Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N“.

Obilježena završnica projekta PARCS - Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja

Prigodnim događanjem za dionike u Zagrebu je obilježena završnica projekta Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenih područja – PARCS.

3. međunarodni verifikacijski forum

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je po treći put organizirala međunarodni verifikacijski forum.

Najava nove KT mrežne aplikacije

Od siječnja 2018. započinje elektronička dostava očevidnika o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (KT obrasci).
Elektronička programska oprema putem koje će se ispunjavati ova obveza je pri dovršetku, a planirani datum puštanja mrežne aplikacije u uporabu je tijekom druge polovice prosinca 2017. godine.

Indeks kvalitete zraka u Europi: informacije o trenutačnoj kvaliteti zraka na dohvat ruke

Europska agencija za okoliš (EEA) i Europska komisija danas su objavile novi indeks kvalitete zraka u Europi koji omogućava korisnicima provjeru trenutne kvalitete zraka u gradovima i regijama diljem Europe. Indeks je popraćen novim informativnim listovima po državama koji pružaju ažurirane informacije o kvaliteti zraka u državama članicama EEA-e.

Najava radionice - Predstavljanje rezultata projekta „Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N“

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu organizira radionicu na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta „Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N“. Radionica će se održati u četvrtak, 30. studenoga 2017. godine od 10 do 15 sati u prostorijama Agencije, Radnička cesta 80/7.

Glasnogovornica Hrvatske agencije za okoliš i prirodu održala gostujuće predavanje na školi Edward Bernays

Rukovoditeljica Odjela za odnose s javnošću, ujedno i glasnogovornica HAOP-a, u svom predavanju studentima Visoke škola za komunikacijski i turistički menadžment naglasila važnost razumljivosti i atraktivnosti podataka te poticanja javnosti na djelovanje.

Plenarni sastanak mreže ravnatelja europskih agencija za očuvanje prirode (ENCA)

21. Plenarni sastanak mreže ravnatelja europskih agencija za očuvanje prirode (ENCA) održao se od 22. do 24. listopada 2017. u Litvi, Nacionalnom parku Dzukija. U ime Hrvatske agencije za okoliš i prirodu na sastanku su sudjelovale dr.sc. Ivana Gudelj, ravnateljica i mr. sc. Irina Zupan, načelnica Odjela za zaštićena područja.

11. Skup stručnih službi JU za upravljanje zaštićenim područjima

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu organizirala je 11. Skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima. Domaćin i suorganizator Skupa ove godine bila je JU Park prirode Biokovo.

Darovnica Eurostata omogućuje HAOP-u provedbu inovativnog pilot projekta Računovodstvo ekosustava

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu će tijekom 2018. godine provesti projekt pod nazivom „Tršćaci – vrednovanje usluga slatkovodnih ekosustava“, financiran darovnicom Eurostata 2017 kroz modul „Knowledge innovation project on accounting for ecosystems“.

Uručena nagrada Međunarodne organizacije za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV) publikaciji 'Zelena knjiga: Hrvatske izvorne sorte vinove loze'

'Zelenoj knjizi: Hrvatske izvorne sorte vinove loze' izdavača Hrvatske agencije za okoliš i prirodu dodijeljena je nagrada Međunarodne organizacije za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV), koju je dobila u lipnju ove godine.

KK.06.5.2.03 Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., a u cilju ispunjavanja Specifičnog cilja SC 6iii2 Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom  mrežom Natura 2000), 14. rujna 2017. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta ''Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000''. Implementacija ovog projekta od ključne je važnosti za ispunjavanje obaveza Republike Hrvatske kao članice EU u području zaštite prirode. Korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, dok je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu projektni partner. Planirano trajanje projekta je do kraja 2022. godine. 

Produžen rok prijave za nagradu Natura 2000 do 15. listopada 2017.

Europska nagrada Natura 2000, koja nagrađuje vodeća dostignuća u području zaštite prirode, četvrtu je godinu zaredom otvorena za prijave. Svi subjekti uključeni u aktivnosti vezane uz mrežu Natura 2000 mogu se prijaviti u jednoj od pet kategorija nagrade. Nagrada Natura 2000 priznanje je za izvrsnost u upravljanju i promicanju mreže te podizanju svijesti o mreži Natura 2000 i njezinom doprinosu građanima Europe. Također, prijavi s najvišim brojem nominacija putem javnog on-line glasovanja na mrežnim stranicama nagrade, uručuje se visokoprofilna „Nagrada građana EU-a“. Produženi poziv za prijave otvoren je do 15. listopada 2017. godine.

Svečano otvoren Twinning projekt CRO SEVESO

Danas je službeno započeo twinning projekt „Unaprjeđenje sustava praćenja kemikalija i opasnih tvari te integracija Seveso baze podataka u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO) kao jedinstveni centralni Seveso informacijski sustav“ (CRO SEVESO) koji provodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša, kopna i mora i Zakladom Minoprio Republike Italije te Agencijom za okoliš Republike Austrije uz potporu stručnjaka iz Italije i Austrije.

Potpisan ugovor o financiranju projekta Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija EU

Nakon dvije godine intenzivnog rada na pripremi projekta, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu s ponosom informira da je 14. rujna 2017. u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta ''Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000''. Implementacija ovog projekta od ključne je važnosti za ispunjavanje obaveza Republike Hrvatske kao članice EU u području zaštite prirode.

16. rujna – Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja

Svake godine, 16. rujna, diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan zaštite ozonskog sloja s ciljem naglašavanja važnosti provedbe Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski sloj. Ove godine obilježava se 30-ta godišnjica potpisivanja Montrealskog protokola koji danas broji 197 zemalja članica, a u sklopu aktivnosti obilježavanja te 30-te godišnjice Ujedinjeni narodi su pokrenuli  i promotivnu kampanju pod nazivom #OzoneHeroes.

Održana Treća regionalna konferencija o procjeni utjecaja na okoliš

Treća Regionalna konferenciju o procjeni utjecaja na okoliš, održana je u Vodicama od 13. do 16. rujna 2017. godine pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, te Hrvatske gospodarske komore. Partnersku podršku konferenciji pružio je UNECE (United Nations Economic Commission for Europe).

Održan 6. Sastanak stranaka Aarhuške konvencije i 3. Sastanak stranaka Protokola PRTR

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu sudjelovala je na zajedničkom 6. Sastanku stranaka Aarhuške konvencije i 3. Sastanku stranaka Protokola PRTR (Protokol o registrima emisija i prijenosa onečišćujućih tvari) u Budvi, Crna Gora. U sklopu radnih aktivnosti tijekom sastanka donesena je Deklaracija iz Budve o okolišnoj demokraciji za našu održivu budućnost.

Zeleni festival u NSK

U prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu svečano je otvoren Zeleni festival, pod geslom (O)krenimo na zeleno.

Obavijest korisnicima i/ili obveznicima Informacijskog sustava zaštite okoliša

Međunarodna noć šišmiša

Međunarodna noć šišmiša obilježava se od 1997. godine pod okriljem Sporazuma o zaštiti europskih populacija šišmiša (EUROBATS ). Hrvatska je članica Sporazuma od 2000. godine. Kroz razne događaje (interaktivne radionice, predavanja izložbe i slično), organizirane zadnjeg vikenda u kolovozu od organizacija za zaštitu prirode i nevladinih udruga, prenosi se znanje o šišmišima, njihovom načinu života, navikama i potrebama različitih vrsta šišmiša te njihovoj važnoj ulozi u ekosustavima kao i o potrebi njihova očuvanja i zaštite.

Sve baze Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u jedinstvenom katalogu

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu izdala je publikaciju „Katalog Informacijskih sustava zaštite okoliša i prirode 2017; Sustavi Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u 2017. godini“, koja daje pregled i opis svih postojećih baza, rješenja i servisa Agencije. Radi se o prvom katalogu koji obuhvaća i sustave Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) i sustave Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP).

Izrađen novi alat za izračun emisija u zrak za E-PRTR obveznike

Kao jedan od završnih rezultata Twinning projekta „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO) (CRO EPR)“, izrađeni su Priručnik i Alat za izračun emisija u zrak za hrvatske E-PRTR obveznike te su isti javno dostupni na korištenje obveznicima, nadležnim tijelima i ostalim korisnicima ROO sustava.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu pokrenula Portal za sprječavanje nastanka otpada

U sklopu projekta „Plan razvoja sustava za sprječavanje nastanka otpada te informiranja i razmjene dobre prakse“ Hrvatska agencija za okoliš i prirodu pokrenula je Portal za sprječavanje nastanka otpada i time pravovremeno ispunila jednu od pripadajućih joj obveza slijedom Akcijskog plana implementacije Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Dodani službeni podaci u Europsku bazu podataka ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (E-PRTR) za 2015. godinu

Europska baza podataka ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (engl. Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)) osigurava pristup javnosti podacima i informacijama o emisijama i ispuštanjima onečišćujućih tvari, te otpada u okoliš Europe iz najvećih europskih industrijskih postrojenja.

 

Kemikalije u Europi: razumijevanje utjecaja na ljudsko zdravlje i okoliš

Izlaganje opasnim kemikalijama može utjecati na ljudsko zdravlje i okoliš. S obzirom na porast svjetske proizvodnje kemikalija te na razvoj i primjenu novih kemikalija, kako možemo znati koje su kemikalije sigurne? Xenia Trier, stručnjakinja za kemikalije iz Europske agencije za okoliš,pojasnila je neka pitanja u vezi sa sigurnom upotrebom kemikalija u Europi i mjerama koje EU poduzima radi smanjenja mogućih nuspojava.

Svečano zatvoren Twinning projekt „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša“

Danas je službeno zatvoren Twinning projekt „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)“ koji je provela Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) u suradnji s Austrijskom agencijom za okoliš uz potporu stručnjaka iz Austrije, Njemačke i Francuske.

Djelatnici HAOP-a aktivno sudjelovali na međunarodnoj konferenciji o održivom gospodarenju otpadom u Grčkoj

Djelatnici HAOP-a sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji o održivom gospodarenju otpadom "5th International Conference on Sustainable Solid Waste Management" koja se održala od 21. do 24. lipnja u Ateni, Grčka. Simpozij je organiziralo Nacionalno tehničko sveučilište u Ateni u suradnji s više od 80 sveučilišta i znanstvenih institucija iz cijelog svijeta.

17. lipnja - Svjetski dan suzbijanja dezertifikacije

Dezertifikacija je proces oštećenja zemljišta koji se događa širom svijeta kao posljedica ljudskih djelovanja i klimatskih promjena.

Dovršen rezultat jačanja kapaciteta projekta „Prijelazni instrument Twinning projekt Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)“, CRO EPR, TF/HR/P3-M1-O2-0101 (HR 14 IB EN 01)

U razdoblju od travnja do lipnja provedene su završne aktivnosti radionica rezultata 5. unutar projekta te je time rezultat uspješno ispunjen.

Zelena knjiga: Hrvatske izvorne sorte vinove loze, izdavača Hrvatske agencije za okoliš i prirodu dobitnik je nagrade Međunarodne organizacije za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV)

Međunarodna organizacija za vinogradarstvo i vinarstvo prepoznala je vrijednost Zelene knjige: Hrvatske izvorne sorte vinove loze i dodijelila joj vrijednu nagradu.

HAOP aktivno sudjelovao na međunarodnoj konferenciji o zaštiti okoliša "Kružno gospodarstvo u urbanim sredinama"

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i ove je godine bila pokrovitelj međunarodne konferencije o zaštiti okoliša "Kružno gospodarstvo u urbanim sredinama" koja se, u organizaciji časopisa Tehnoeko, održala u Poreču od 31. svibnja do 2. lipnja.

Publikacijom "Okoliš na dlanu" i ove godine obilježen Svjetski dan zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša obilježen je danas u Parku prirode Medvednica gdje je sedamdesetak volontera, uz pomoć djelatnika Hrvatskih šuma, zasadilo 500 sadnica divljih trešanja, hrasta kitnjaka i obične bukve. Također, čistio se park i uklanjao bagrem koji, zbog svojih invazivnih svojstava, otežava rast i razvoj autohtonih vrsta. Ovogodišnja tema Svjetskog dana zaštite okoliša je „Povežimo ljude s prirodom“, a zemlja domaćin je Kanada.

Održan prvi znanstveno-stručni skup u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit

U povodu 18. godina osnivanja i 16. godina aktivnog djelovanja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit u prostorijama Javne ustanove u Krasnu održao se prvi znanstveno-stručni skup „Od istraživanja k dobrom upravljanju Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit“. Suorganizator Skupa bila je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, a održan je pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Raspisan natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo je u utorak, 23. svibnja 2017., javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2017. Rok za podnošenje prijava je 60 dana. Nagraditi će se najbolji projekti poslovnog sektora, jedinica lokalne samouprave, udruga i odgojno-obrazovnih ustanova. Prijave za dodjelu priznanja i nagrada mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe.

Predstavljeni rezultati projekta „Poboljšanje toka i kvalitete podataka o građevnom otpadu i otpadu od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina”

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu predstavila je rezultate projekta „Poboljšanje toka i kvalitete podataka o građevnom otpadu i otpadu od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina” koji je trajao četrnaest mjeseci, a uspješno je realiziran tijekom tri projektne faze. Glavni nositelj i korisnik projekta je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, a izvršitelj Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Održan 20. sastanak Mreže direktora europskih agencija za zaštitu prirode (ENCA) u Ljubljani

U Ljubljani je održan 20. sastanak Mreže direktora europskih agencija za zaštitu prirode (ENCA). Domaćin sastanka bio je Slovenski zavod za zaštitu prirode. Na sastanku je sudjelovalo 30-ak predstavnika agencija iz 13 država, uključujući i Hrvatsku, te predstavnik Europske komisije.

EEA objavila Izvješće o kakvoći voda za kupanje u Europi za 2016-tu godinu – Hrvatska na šestom mjestu

Europska agencija za okoliš (EEA) predstavila je Izvješće o kakvoći voda za kupanje u Europi za 2016-tu godinu. Izvješće sadrži cjeloviti pregled kakvoće voda i mora u državama članicama EU te Albaniji i Švicarskoj. Predstavljeno izvješće može poslužiti i kao dobar izvor informacija za plaže na kojima se i u 2017. godini može očekivati dobra kakvoća vode i mora za kupanje.

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Hrvatskoj predstavljen je web shop Parkova Hrvatske

U subotu 20. svibnja tijekom događanja Dan bioraznolikosti, kojim su u zagrebačkom parku Maksimir obilježeni Međunarodni dan bioraznolikosti, Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i Dan Nature 2000, predstavljen je novi web shop Parkova Hrvatske.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu aktivno sudjeluje u programu Copernicus

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) sklopila je s Europskom agencijom za okoliš (EEA) okvirni ugovor, u vrijednosti 165.000 Eura, za implementaciju Copernicus servisa motrenja zemljišta za razdoblje od 2017. do 2021. godine.

Podaci o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada po jedinicama lokalne samouprave za 2015. godinu

Za potrebe izračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (sukladno stavku 8. članka 24. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom) Hrvatska agencija za okoliš i prirodu izradila je prikaz podataka o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada po jedinicama lokalne samouprave za 2015. godinu.

Poziv na obilježavanje Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Hrvatskoj

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) Vas poziva u park Maksimir na obilježavanje Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Hrvatskoj.  Događanje će se održati u subotu 20. svibnja 2017. godine, od 11. do 17. sati.

HAOP izvješćivanje o stanju buke u RH

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu provela je izvješćivanje u dijelu provedbe obveza Republike Hrvatske iz područja izvješćivanja o stanju buke, nastavno na dogovorenu suradnju s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske kao nosiocem definiranja i provedbe strategija i politika iz područja zaštite zdravlja, u što spada i buka.  Tijekom mjeseca travnja 2017. godine provedene su tri izvještajne obveze prema Europskoj agenciji za okoliš (EEA), dostavom podataka u elektroničku bazu podataka (EIONET: CDR: Central Data Repository – Report).

Izrađen "Priručnik za izračun emisija u zrak za nacionalne E-PRTR obveznike“

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu izradila je „Priručnik za izračun emisija u zrak za nacionalne E-PRTR obveznike“ koji je nastao kao rezultat broj 3. Twinning projekta Prijelaznog instrumenta pod nazivom: „Unapređenje Registra onečišćavanja okoliša i  integracija u informacijski sustav zaštite okoliša“ (CRO EPR).

Održan okrugli stol u sklopu kampanje „Recite DA zemlji od koje živimo“

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) sudjelovala je na okruglom stolu koji je organiziran u sklopu kampanje „Recite DA zemlji od koje živimo“. Okrugli stol je održan u srijedu, 26. travnja 2017. godine u zagrebačkoj Makronovi, u organizaciji svjetske organizacije za zaštitu prirode WWF te u suradnji s udrugama Biom, Ecologica te trgovinama bio&bio.

22. travanj - Dan planeta Zemlje

Dan planeta Zemlje je manifestacija kojom se želi skrenuti pozornost svjetske javnosti na opasnosti koje prijete Zemlji zbog mnogobrojnih ekoloških problema. Prvi puta je obilježen 22. travnja 1970. godine kada je 20 milijuna Amerikanaca diljem SAD-a demonstriralo za zdraviji i održivi okoliš. Taj datum smatra se zaslužnim za pokretanje suvremenog globalnog pokreta za zaštitu okoliša kakvog poznajemo danas.

Onečišćenje bukom u središtu je pozornosti Europske agencije za okoliš (EEA)

Buka se rijetko spominje kao jedan od izvora onečišćenja. Međutim, ljudi sve češće poimaju buku kao izvor onečišćenja jer je gotovo svatko iskusio probleme s bukom. Izloženost buci obično doprinosi podizanju razine stresa; u vama se javlja instinktivna reakcija „bijega ili borbe” u slučaju iznimno snažne buke poput one koju proizvode zrakoplovi ili promet autocestama. Dugotrajnim izlaganjem takvoj razini buke, poput mnogih europskih stanovnika u urbanim područjima, osjetiti će se njezine posljedice.

Održano predavanje na temu "Provedba INSPIRE direktive u zaštiti okoliša i prirode"

Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO), organizirala je u Zagrebu predavanje na temu "Provedba INSPIRE direktive u zaštiti okoliša i prirode" na kojemu su sudjelovali i stručnjaci Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP).

HAOP i ove godine sudjeluje u Noći biologije

Deveta po redu "Noć biologije 2017." održat će se u petak 7. travnja 2017. godine u Zagrebu. U dva termina; od 11 do 15 sati (za organizirane posjete) i od 17 do 23 sata (za sve zainteresirane) posjetitelji će moći kao i ranijih godina na jednostavan, svima pristupačan i maštovit način vidjeti prikazane znanstvene činjenice iz biologije. Ulaz je slobodan za sve zainteresirane.

ENVI sustav - novi sustav Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

ENVI sustav je centralizirani središnji sustav koji preuzima, objedinjuje i na standardiziran način prezentira i dijeli informacije svih podsustava Informacijskog sustava zaštite okoliša. Glavna poveznica informacija sustava je lokacija - preko adresa obveznika, imena administrativnih jedinica ili ostalih vrsta geografskih imena preko koje se uspostavlja prostorno obilježje i povezuje s ostalim podacima dostupnim javnosti.

22. ožujak - Svjetski dan voda

Svjetski dan voda obilježava se 22. ožujka s ciljem podizanja svijesti o važnosti pitke vode u svijetu i promicanja održivog upravljanja vodnim resursima. Ovogodišnji dan voda obilježava se temom „Otpadne vode“ (Why waste water?) kojom se ističe nužnost smanjenja količina i ponovne uporabe otpadnih voda.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i Javna ustanova "Maksimir" organiziraju upoznavanje proljetnica.

U Parku Maksimir na prvi dan proljeća, ponedjeljak 20. ožujka 2017. godine u vremenu od 10 do 14 sati, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i Javna ustanova "Maksimir" organiziraju upoznavanje proljetnica Hrvatske i Maksimira. Tom prigodom za posjetitelje ćemo u 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00 sati organizirati besplatne edukativne ture za upoznavanje proljetnica pod stručnim vodstvom botaničara.

Obilježen Svjetski dan divljih vrsta

U zagrebačkom Zoološkom vrtu, povodom Svjetskog dana divljih vrsta, održan je edukativno-zabavni program za građane, a posebno one mlađe, tijekom kojeg su se mogli upoznati s opasnostima ilegalne trgovine životinjskim vrstama i kako ona utječe na bioraznolikost planeta. Program su organizirali Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu te Zoološki vrt.

Svjetski dan divljih vrsta

U subotu, 4. ožujka 2017. godine, od 11 do 16 sati Zoološki će vrt već četvrtu godinu za redom u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskom agencijom za okoliš i prirodu obilježiti Svjetski dan divljih vrsta.

Predstavljen projekt „Jačanje uloge HAOP u informiranju i podizanju svijesti javnosti u području zaštite okoliša, klimatskih promjena i zaštite prirode i bioraznolikosti“

Projekt koji će pridonijeti osvješćivanju javnosti i provođenju obrazovanja u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti i održivog razvoja predstavljen je danas u Kući Europe u Zagrebu.

2. veljače - Svjetski dan vlažnih (močvarnih) staništa

Tema ovogodišnjeg dana vlažnih staništa je „Vlažna staništa ublažavaju prirodne katastrofe“.

Otvaranje projekta ''Jačanje uloge HAOP-a u informiranju i podizanju svijesti javnosti u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti''

Svečanost otvaranja projekta održat će se u ponedjeljak, 30. siječnja 2017. s početkom u 11:30 sati u Kući Europe, Augusta Cesarca 4, Zagreb.

HAOP sudjelovao u reaktivnoj misiji UNESCO-a

U razdoblju od 17. do 19. siječnja 2017. u Hrvatskoj su u reaktivnoj misiji vezanoj uz procjenu stanja u NP Plitvička jezera boravili predstavnici Centra za Svjetsku baštinu UNESCO-a i Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN) kao savjetodavnog tijela Konvencije o svjetskoj baštini.

Obavijest obveznicima dostave podataka putem BLV, REGVOC i EHOS obrazaca

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/11), Uredbi o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12, 90/14) te Uredbi o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila (NN 69/13), razvila novu aplikaciju/sustav "Hlapivi organski spojevi".

Dostavljeni podaci iz sustava RPOT/OPVN u bazu Europske komisije eSPIRS

U bazu Europske komisije eSPIRS dostavljeni su podaci iz sustava RPOT/OPVN, koju održava i vodi Joint Research Centre (JRC).  Podaci sadrže informacije o Seveso operaterima i područjima postrojenja Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Objavljena publikacija Odabrani pokazatelji okoliša i prirode u Hrvatskoj

Objavljeno izvješće o podacima iz baze Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN) za 2015.

Objavljeno Izvješće o provedbi Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari 2013.-2016 za Republiku Hrvatsku

Obavijest korisnicima Elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), a u sklopu Informacijskog sustava za gospodarenje otpadom (ISGO), uspostavila „Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)“.

Ovim putem obavještavamo javnost i obveznike e-ONTO sustava da se isti nalazi u punoj funkcionalnosti na produkcijskom okruženju i moguće ga je koristiti u „edukativnom modu“.

Rezultati provedenog istraživanja o statusu realizacije obveza JLS-a propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je u svrhu praćenja provedbe legislative u području zaštite okoliša u RH tijekom srpnja i kolovoza 2016. prikupljala podatke putem Upitnika od jedinica lokalne samouprave.

Poziv na prvu edukativnu radionicu sustava: „Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)“

Pozivamo obveznike e-ONTO sustava na prvu edukativnu radionicu koja će se održati 24. listopada 2016. s početkom u 8 sati, u prostoru Hrvatske gospodarske komore (HGK), 1. kat, Draškovićeva 45, Zagreb.

Predstavljen početak projekta „Izrada registra emisija onečišćujućih tvari s prostornom raspodjelom u EMEP mreži visoke rezolucije“

Dana 23.09.2016. godine u Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu održan je prvi sastanak projekta „Izrada registra emisija onečišćujućih tvari s prostornom raspodjelom u EMEP mreži visoke rezolucije“. Naručitelj projekta je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, a izvršitelj je tvrtka EKONERG d.o.o.
 

Hrvatske vode osigurale Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu podatke o raspršenim (difuznim) onečišćenjima voda

Obilježena Međunarodna noć šišmiša

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu sudjelovala je u nedjelju, 28. kolovoza, u obilježavanju 20. Međunarodne noći šišmiša u Zoološkom vrtu grada Zagreba.

Svjetski dan suzbijanja dezertifikacije - 17. lipnja

Glavnina događanja povodom obilježavanja 17. lipnja Svjetskog dana suzbijanja dezertifikacije pod ovogodišnjim sloganom „Zaštiti zemlju. Vrati zemljište u funkciju. Pokreni ljude“ održati će se u Kini.

Hrvatska i ove godine na visokom, petom mjestu, u Europskom izvješću o kakvoći voda za kupanje u 2015.

Hrvatska je po bioraznolikosti jedna od najbogatijih zemalja Europe

 „Po bioraznolikosti smo jedna od najbogatijih zemalja u europskim, pa i svjetskim razmjerima. Na ovaj način želimo podići svijest u javnosti o našim prirodnim bogatstvima i važnosti njihova očuvanja. Od očuvanih i zdravih ekosustava, među ostalim, dobivamo čisti zrak, hranu, pitku vodu, ostale resurse. Zato se prema okolišu i prirodi moramo odnositi odgovorno, mudro ga koristiti i čuvati, a razvoj Hrvatske temeljiti na principima održivosti“ – istaknuo je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović u nedjelju u Maksimiru na obilježavanju Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u RH.

Hrvatska četvrti put osvojila nagradu za Izvještaj o proračunu emisija u zrak!

Na poziv Europske agencije za okoliš, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu organizirala je međunarodnu EIONET/EMEP/TFEIP* radionicu, koja se održala u Zagrebu od 16.-18. svibnja 2016. godine.

Obilježimo Dan bioraznolikosti u Maksimiru

U povodu Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoj, 22. svibnja, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu uključila se u organizaciju National Geographic Dana bioraznolikosti u parku Maksimir.

Prenosimo iz medija: U cirkularnoj ekonomiji nitko nije gubitnik

U cirkularnoj ekonomiji nema gubitnika, svi dobivaju, no da bi ona funkcionirala, potrebno je povećati svijest građana o recikliranju otpada, poručeno je s panel diskusije 'Selekcija na kućnom pragu, RCGO u drugom planu' na konferenciji Croatia Waste Expo 2016. u organizaciji Poslovnog dnevnika.

Svjetski dan voda 2016. na temu „Voda i radna mjesta“ (Water and jobs)

Svjetski dan voda obilježava se 22. ožujka s ciljem podizanja svijesti o važnosti pitke vode u svijetu i promicanja održivog upravljanja vodnim resursima. Ovogodišnja tema „Voda i radna mjesta“ bit će predstavljena u sjedištu međunarodne organizacije rada (ILO) u Ženevi, gdje će biti promovirano izvješće „UN World Water Development Report 2016 – Water and Jobs“ s najnovijim podacima UN-a o vodi i radnim mjestima.

Započeo projekt unaprjeđenja Registra onečišćavanja okoliša

U Kući Europe danas je svečano otvoren projekt “Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)” financiran u sklopu Prijelaznog instrumenta Europske unije za Hrvatsku, u vrijednosti 900.000 Eura. Tijekom 18 mjeseci trajanja projekta, Hrvatska će biti u mogućnosti primijeniti stručno znanje konzorcija triju zemalja partnera – Austrije, Francuske i Njemačke, kako bi osigurala kontinuirani razvoj važnih javnih službi u skladu s EU standardima.

Metodologija za određivanje sastava komunalnog otpada

Izvješće o podacima iz Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari (RPOT) / Očevidnika prijavljenih velikih nesreća (OPVN) za 2014.

Izvješće je izrađeno prema Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08); Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14); Pravilniku o registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 113/08); Pravilniku o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 139/44).

Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2014.

Naglasci iz Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2014.

Novo Izvješće EEA o kvaliteti zraka u Europi - mnogi Europljani još uvijek su izloženi štetnom utjecaju od onečišćenja zraka

Onečišćenje zraka predstavlja najveći pojedinačni ekološki rizik za zdravlje u Europi. Skraćuje životni vijek ljudi i pridonosi ozbiljnim bolestima kao što su bolesti srca, problemi dišnog sustava i rak. Novo izvješće objavljeno od strane Europske agencije za okoliš (EEA) procjenjuje da je više od 430 000 prijevremenih smrti u Europi povezano s onečišćenjem zraka.

Održana prva radionica s ciljem ispitivanja mogućnosti pokretanja GEWEX regionalnog hidro-klimatskog projekta

Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku od 9. do 11. studenog 2015. održana je prva u nizu radionica s ciljem ispitivanja mogućnosti pokretanja GEWEX regionalnog hidro-klimatskog projekta (RHP) u području Panonske nizine - PannEx, obzirom da Panonska nizina predstavlja dobar prirodni laboratorij za proučavanje ciklusa vode i energije. GEWEX (The Global Energy and Water Cycle Exchanges Project) je međunarodni projekt koji okuplja brojne znanstvenike s ciljem istraživanja i dubljeg razumijevanja procesa kruženja vode i strujanja energije na Zemlji, na površini i u atmosferi.

Izvješće o tekućim naftnim gorivima za 2014. godinu

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu izradila je Izvješće o tekućim naftnim gorivima za 2014. godinu.

Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području RH za 2014. godinu

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je, temeljem članka 24. Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13), izradila Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2014. godinu.

Održana radionica „Izvješćivanje o akcijskim planovima za poboljšanje kvalitete zraka“ u organizaciji Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) organizirala je radionicu za potrebe izvješćivanja o akcijskim planovima za poboljšanje kvalitete zraka sukladno provedbenoj Odluci o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka (2011/850/EU). Radionica je održana 28. i 29. listopada 2015. godine u prostorijama HAOP-a u Zagrebu.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu na Danima infrastrukture prostornih podataka (IPP 2015)

15 i 16. listopada na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održani su ovogodišnji Dani infrastruktura prostornih podataka (Dani IPP 2015) u organizaciji Državne geodetske uprave te u suradnji s Geodetskim fakultetom i Gradom Zagrebom, Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj grada.

Izvješće o statusu implementiranosti Seveso II Direktive u RH za period 2012.-2014.

Sukladno  čl. 38. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13), Agencija je Europskoj komisiji dostavila trogodišnje Izvješće o implementaciji Direktive 96/82/EZ o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari.

Donesen Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu RH za razdoblje od 2015. do 2017. godine

Zelena javna nabava je postupak kojim se tijela javne uprave potiču na kupovinu „zelenih“ proizvoda i usluga, odnosno onih koji kroz životni vijek imaju manji učinak na okoliš od onih proizvoda koje bi inače nabavljali. Upravo su javna tijela značajni  potrošači u Europi i svake godine potroše oko 15 bilijuna kuna, što je oko 17% BDP-a Europske unije. Zato je Europska unija kao strateški cilj do 2020. postavila provedbu od najmanje 50% javne nabave uz primjenu mjerila zelene javne nabave.

Nove funkcionalnosti Registra onečišćavanja okoliša u 2015. godini - EPRTR modul

U bazi Registar onečišćavanja okoliša – verzija 4.0  izrađen je modul za prikupljanje i  obradu podataka  potrebnih  za  izvješćivanje  u  Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (E-PRTR).

Nove funkcionalnosti nadograđene aplikacije Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i skladištima

Dobavljači tekućih naftnih goriva dužni su u Agenciju za zaštitu okoliša jednom godišnje dostaviti podatke o količini i kvaliteti tekućih naftnih goriva (benzin, dizelsko gorivo, plinsko ulje, loživo ulje i brodska goriva) stavljenih na tržište Republike Hrvatske. Za navedeno se koristi  mrežna aplikacija koja omogućava unos, obradu i prikaz podataka o tekućim naftnim gorivima.

17. lipnja - Svjetski dan suzbijanja dezertifikacije

U svijetu se već dvadesetu godinu zaredom, 17. lipnja obilježava kao Svjetski dan suzbijanja dezertifikacije.

AZO na European Space Expo izložbi

Agencija za zaštitu okoliša sudjelovat će na European Space Expo, interaktivnoj izložbi Europske komisije koja predstavlja najvažnije informacije Europskog svemirskog programa: AZO će se predstaviti prezentacijom primjene satelitskih snimaka i tehnologije daljinskih istraživanja u projektima zaštite okoliša.

5. lipanj- Svjetski dan zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša (World Environment Day - WED) je kampanja Ujedinjenih naroda za razvijanje svijesti i djelovanja na globalnoj razini u svrhu zaštite i očuvanja okoliša. Obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije UN-a u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša odvija se pod sloganom "Sedam milijardi snova. Jedan planet. Koristimo ga odgovorno" (Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care).

Agencija za zaštitu okoliša ispunila sve obaveze prema INSPIRE direktivi

Agencija za zaštitu okoliša (AZO) ispunila je sve svoje obveze prema INSPIRE direktivi i Zakonu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NIPP), te je na nacionalnom Geoportalu NIPP-a uz već ranije prijavljenih 10 skupova podataka opisanih metapodacima prema INSPIRE direktivi dodano i 10 usluga (web servisa) za pregledavanje i preuzimanje podataka. Time će nakon validacije metapodataka AZO postati vodeća institucija po broju informacija koje pruža i koje su dostupne na nacionalnom Geoportalu NIPP.

EMAS video

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je dobrovoljni sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja, osnovan od strane Europske Komisije. Sustav je namijenjen organizacijama da procijene, unaprijede i putem Izjava o okolišu izvještavaju javnost o svojoj okolišnoj učinkovitosti.

Hrvatske endemske ribe

Agencija za zaštitu okoliša izdala je publikaciju „Hrvatske endemske ribe“ zajedničkom suradnjom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Obilježen Svjetski dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u RH

Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibanj Međunarodnim danom bioraznolikosti kako bi skrenuli pozornost na očuvanje bioraznolikosti i utjecali na povećanje svijesti ljudi o važnosti i ulozi bioraznolikosti u održivom razvoju. Bioraznolikost je ukupna raznolikost svog života na Zemlji, ukupna raznolikost staništa, populacija i gena.

Izvješće o kakvoći voda za kupanje u Europi u 2014. godini

Europska okolišna agencija (EEA) na svojim mrežnim stranicama objavila je Europsko izvješće o kakvoći voda za kupanje u 2014. godini. Pored informacija o kakvoći voda za kupanje, ovo izvješće pruža informacije o plažama na kojima se i u sezoni kupanja u 2015. godini može očekivati dobra kakvoća vode i mora za kupanje.

Agencija za zaštitu okoliša predstavila Izvješće o stanju okoliša u RH, 2014

Agencija za zaštitu okoliša organizirala je medijsko predstavljanje "Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2014" i "Europskog izvješća o okolišu - stanje i izgledi 2015".  Uz tiskana izvješća i infografike predstavljen je i kratki film koji prati ključne podatke iz izvješća.

AZO sudjeluje u obilježavanju međunarodnog Dana očaranosti biljkama (18. svibnja 2015.) u organizaciji Agronomskog fakulteta u Zagrebu

Treći međunarodni “Dan očaranosti biljakama” bit će organiziran 18. svibnja 2015. godine pod pokroviteljstvom Europske organizacije za biljne znanosti (EPSO), a prigodne aktivnosti će se održati u prostorijama i vrtovima Agronomskog fakulteta od 12 do 18 sati.

Obavijest korisnicima Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari / Očevidnika prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN)

Poštovani korisnici aplikacije Registar postrojenja u kojemu su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN) skrećemo Vam pažnju na slijedeće:

Objavljeno Izvješće o provedbi politike i mjera za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova RH 2015

Agencija za zaštitu okoliša objavila je Izvješće o provedbi politike i mjera za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova. Izvješće je sastavni dio nacionalnog sustava za praćenje provedbe politike i mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova i projekcije emisija stakleničkih plinova u svezi s ispunjavanjem obveza prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime. Republika Hrvatska dužna je o praćenju provedbe ovih politika, mjera i projekcijama emisija izvješćivati i Europsku komisiju, na osnovi propisa koji vrijede za države članice Europske unije.

Objavljeno Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova RH 2015

Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova Agencija za zaštitu okoliša izradila je kao sastavni dio nacionalnog sustava za praćenje provedbe politike i mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova i projekcije emisija stakleničkih plinova u svezi s ispunjavanjem obveza prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime. Također, RH je obvezna o praćenju provedbe ovih politika, mjera i projekcijama emisija izvješćivati i Europsku komisiju, na osnovi propisa koji vrijede za države članice Europske unije.

Priopćenje za javnost ravnatelja Agencije za zaštitu okoliša

„Zbog odbijanja preseljenja Agencije za zaštitu okoliša u znatno skuplje prostore u Zagrebtoweru, na mene se posljednjih mjeseci vrši pritisak koji je postao neizdrživ te sam prisiljen podnijeti ostavku na mjesto ravnatelja Agencije“, najavio je na izvanrednoj konferenciji za medije prof. dr. sc. Neven Voća.

Objavljena revizija Nacionalne liste pokazatelja (NLP)

Nacionalna lista pokazatelja (NLP) je skup podatkovnih tablica za izradu pokazatelja stanja okoliša kojima je za pojedino tematsko područje na temelju nacionalnih i međunarodnih propisa definiran izvor, set i tijek te vremenska razdoblja prikupljanja podataka, definirana metoda izračuna i način prikaza i dostupnost podataka, kao i obveze izvješćivanja. Pritom je poseban naglasak stavljen na smjernice zacrtane Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09), kao i na odredbe Uredbe o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08).

Eurostatovo Izvješće o komunalnom otpadu za 2013. godinu

Prema podacima Eurostata za 2013. godinu stanovnik EU proizvede godišnje 481 kg komunalnog otpada od čega se 470 kg obradi nekim od postupaka oporabe ili zbrinjavanja. Točnije, 31% obrađenog otpada se odloži, 28% reciklira, 26% spali, a 15% kompostira.

Izvješće o komunalnom otpadu za 2013. godinu

Agencija za zaštitu okoliša izradila je i objavila Izvješće o komunalnom otpadu za 2013. godinu. U navedenom Izvješću daju se podaci za 2013. godinu o količinama proizvedenog komunalnog otpada, odvojeno skupljenim vrstama otpada iz komunalnog otpada, podaci o biorazgradivom komunalnom otpadu te ostali podaci o postupanju sa komunalnim otpadom.

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2014.

Hrvatski sabor na sjednici 20. ožujka jednoglasno je prihvatio Izvješće o stanju okoliša u RH, 2014. koje je izradila Agencija za zaštitu okoliša. Izvješće je rađeno za duže vremensko razdoblje, s fokusom na referentno razdoblje 2009. – 2012.

Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga u Hrvatskoj

Posljednjih nekoliko godina tema usluga ekosustava postaje sve zastupljenija u zaštiti prirode i okoliša na globalnoj i europskoj razini.

Sat za planet Zemlju (Earth Hour) 28. ožujka u 20.30h

Globalna akcija Sat za planet Zemlju (Earth Hour), a u kojoj je sudjelovalo stotine milijuna ljudi u više od 7.000 gradova i 162 država svijeta, ove godine preuzima na sebe najveći izazov do sada - borbu protiv klimatskih promjena. Deveto izdanje najveće WWF-ove svjetske kampanje obilježit će se diljem svijeta u subotu, 28. ožujka, u 20.30 sati po lokalnom vremenu,  samo nekoliko mjeseci prije dogovorenog, dugo očekivanog globalnog klimatskog sporazuma. Sat za planet Zemlju obilježit će se na svih šest kontinenata, a svijet će  se ujediniti pojedinačnim akcijama protiv klimatskih promjena.

Pokazatelji zaštite prirode - 2014.

Nacionalna lista pokazatelja (NLP) predstavlja stručni alat Agencije za zaštitu okoliša i svih suradničkih institucija u provedbi praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša, kako na nacionalnoj razini, tako i okviru međunarodne suradnje. U skladu s metodologijom propisanom NLP-om izrađuju se pokazatelji koji se kontinuirano usklađuju s pokazateljima EEA i međunarodnih organizacija i inicijativa (SEBI ili BIP). Time se osigurava primjena istih ili sličnih kriterija vrednovanja stanja okoliša i prirode Republike Hrvatske u odnosu na europsku i međunarodnu razinu. U cilju što preglednijeg prikaza pokazatelja i provođenja redovite revizije Nacionalne liste pokazatelja bioraznolikosti izrađena je ova publikacija. Iznimno, uz pokazatelje bioraznolikosti u ovoj publikaciji prikazani su i pokazatelji georaznolikosti.

Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2013. godinu

Temeljem članka 23. Pravilnika o Registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08), izrađeno je „Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2013. godinu“. Izvješće je izrađeno temeljem verificiranih podataka prijavljenih u bazu ROO te sadrži podatke o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenom, skupljenom i obrađenom otpadu. za 20 županija i Grad Zagreb pojedinačno i objedinjeno na razini Republike Hrvatske. ROO je važan alat za kontinuirano praćenje trendova i napretka u smanjivanju onečišćavanja okoliša te je neophodan javnosti, državnim i raznim županijskim tijelima, industriji, znanstvenicima, nevladinim organizacijama i drugim donositeljima odluka kao jedinstveni sustav pomoću kojeg je osiguran uvid u stanje i trendove u okolišu te donošenje odluka o pitanjima zaštite okoliša.

Održana radionica „Koordinacijski sastanak Registra onečišćavanja okoliša “ u organizaciji Agencije za zaštitu okoliša

Agencija za zaštitu okoliša organizirala je za predstavnike svih županija i Grada Zagreba radionicu pod nazivom „ Koordinacijski sastanak Registra onečišćavanja okoliša “. Radionica je održana 17. prosinca 2014. godine, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu.

Obavijest korisnicima baze Registra onečišćavanja okoliša

Unos podataka za 2014. izvještajnu godinu bit će omogućen od 1. siječnja 2015. godine. S obzirom da je donošenjem Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/14) i Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) došlo do znatnih promjena u vođenju podataka o otpadu, u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode dogovoreno je prijelazno rješenje u obliku Uputa za prijavu podataka u postojeće obrasce za otpad ROO za 2014. izvještajnu godinu.

Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na području RH za 2013. godinu

Agencija za zaštitu okoliša je, temeljem članka 24. Pravilnika o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13), izradila Godišnje Izvješće o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske za 2013. godinu. Izvješće se izrađuje u tekućoj godini za proteklu kalendarsku godinu, odnosno u 2014. godini je izrađeno Godišnje izvješće za 2013. godinu. Ovo Izvješće sadrži ocjenu kvalitete zraka u zonama i aglomeracijama s mjernih mjesta definiranih Uredbom o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zrak i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, te obuhvaća podatke o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku.

Katalog ISZO 2014. - Sustavi Agencije za zaštitu okoliša

Sa zadovoljstvom predstavljamo peto izdanje Kataloga Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) u kojemu donosimo pregled komponenti Informacijskog sustava zaštite okoliša iz nadležnosti Agencije za zaštitu okoliša (AZO). Uz već ranije uspostavljene i opisane sustave i baze, u ovoj su publikaciji predstavljeni sustavi uspostavljeni od posljednjega izdanja Kataloga ISZO iz 2013. pa sve do kraja 2014. godine.

Puštena u rad aplikacija Industrija Helpdesk

Na stranici Agencije za zaštitu okoliša, od prosinca 2014., aktivna je aplikacija Industrija Helpdesk. Putem ove aplikacije pružit će se, obveznicima dostave podataka i korisnicima podataka, stručna podrška.
Aplikacija pokriva podršku za sljedeće teme Sektorskih pritisaka: Registar onečišćavanja okolišaRegistar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari, Očevidnik prijavljenih velikih nesreća, Očevidnik uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i Strateške karte buke.

5. prosinac - Svjetski dan tla i najava za 2015. - Međunarodna godina tla

Svjetski dan tla obilježava se s ciljem promocije tla kao ključne sastavnice okoliša i pružatelja životno neophodnih dobara i usluga ljudskoj zajednici. Nezamjenjivi su doprinosi tla u proizvodnji hrane, održavanju kvalitete voda, energetskoj sigurnosti, ublažavanju procesa smanjenja biološke raznolikosti te ublažavanju utjecaja klimatskih promjena.

EEA Izvješće „Kvaliteta zraka u Europi za 2014. godinu“ - Europski gradovi još uvijek trpe zbog štetnog onečišćenja zraka

Prema novom izvješću Europske okolišne agencije (EEA) onečišćenje zraka u Europi dolazi na naplatu s visokom cijenom. Iako su se politike koje se tiču povećanja kvalitete zraka pomaknule u pozitivnom smjeru, onečišćenje zraka je još uvijek najveća opasnost po zdravlje koja dolazi iz okoliša,a koja rezultira povećanjem troškova sustava zdravstvene zaštite, bolesnom radnom snagom te procjenom od čak 400.000 preuranjenih smrtnih slučajeva u Europi za 2011. godinu.

Zaustavimo bacanje hrane - Europski tematski dani prevencije i smanjenja otpada 2014.

Oko trećine globalno proizvedene hrane propadne ili se baci što je sustavno gubljenje resursa poput tla, vode, energije i ljudskog rada. Diljem svijeta, 842 milijuna ljudi pati od kronične gladi što znači da svaka osma osoba ne dobiva redovito dovoljno hrane za normalan, aktivan život dok Europljani istovremeno unose dvostruko više hrane nego što zahtijevaju prehrambene potrebe modernog čovjeka.

Lansiran Portal EMAS

"EMAS sustav u Republici Hrvatskoj i objava Portala EMAS" naziv je okruglog stola koji se u organizaciji Agencije za zaštitu okoliša i Ministarstva za zaštitu okoliša i prirode održao danas u Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Predavanje ravnatelja Agencije za zaštitu okoliša u povodu Svjetskog dana hrane

Prigodom obilježavanja Svjetskog dana hrane, 15. listopada, s početkom u 10 sati, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku održat će se međunarodni skup "Kako smanjiti gubitke i bacanje hrane: od polja do stola".

Priručnik Sprječavanje nastanka otpada od hrane prilikom obavljanja turističko-ugostiteljske djelatnosti

U sklopu projekta Data collection on food waste statistics, koji za cilj ima uspostavljanje detaljnije i pouzdanije statistike o otpadu od hrane, Agencija za zaštitu okoliša pripremila je priručnik Sprječavanje nastanka otpada od hrane prilikom obavljanja turističko-ugostiteljske djelatnosti.

17. lipnja - Svjetski dan suzbijanja dezertifikacije

Generalna Skupština Ujedinjenih Naroda proglasila je 1995. godine 17. lipnja Svjetskim danom suzbijanja dezertifikacije, kako bi skrenula pažnju javnosti na globalni problem degradacije zemljišta i predstavila provedbu Konvencije Ujedinjenih Naroda za suzbijanje dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi (UNCCD – United Nations Convention to Combat Desertification in Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa).

Izrada metodologije za procjenu podataka i procjenu mjerne nesigurnosti podataka o emisijama iz prometa s integralnom procjenom utjecaja sektora na okoliš

12. lipnja 2014. godine s početkom u 10 sati održana je radionica u sklopu provedbe projekta: ''Izrada metodologije za procjenu podataka i procjenu mjerne nesigurnosti podataka o emisijama iz prometa s integralnom procjenom utjecaja sektora na okoliš – Faza 1. Podaci o djelatnosti za zrakoplovni i željeznički promet''. Radionica se održala u prostorijama HGK na adresi Draškovićeva 45, 1 kat.

Predstavljen portal „Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj“

Svjetski dan zaštite okoliša (5. lipanj) ove se godine odvija pod motom „Podignite glas, a ne razinu mora“, što je poziv na konkretnu akciju svima. Stoga je Agencija za zaštitu okoliša pokrenula portal „Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj“ koji sadrži podatke o koncentracijama onečišćujućih tvari u zraku izmjerenih na području Republike Hrvatske.

Okoliš na dlanu I - 2014.

Sa zadovoljstvom predstavljamo jubilarno deseto izdaje publikacije Okoliš na dlanu I – 2014. Kao i prethodnih godina, ova publikacija donosi presjek stanja okoliša u Hrvatskoj. Također, povodom ovogodišnjeg Dana zaštite okoliša, u nju je uvedena nova tema pod nazivom  „Održiva proizvodnja i potrošnja“, koja pratiti učinkovito korištenje energije i resursa u okviru ekonomskog rasta.

Izvješće o kakvoći voda za kupanje u Europi u 2013. godini

Europska okolišna agencija (EEA) objavila je Europsko izvješće o kakvoći voda za kupanje u 2013. godini. Pored informacija o kakvoći voda za kupanje, ovo izvješće pruža informacije o plažama na kojima se i u 2014. godini može očekivati dobra kakvoća voda i mora za kupanje.

Za naslovnicu europskog izvješća, odabrana je fotografija hrvatske plaže (Bol na otoku Braču autora Ive Pervana, Hrvatska turistička zajednica).

Međunarodni dan bioraznolikosti i hrvatski dan zaštite prirode u Maksimiru

Ujedinjeni narodi proglasili su 22. svibanj Međunarodnim danom bioraznolikosti kako bi skrenuli pozornost na očuvanje bioraznolikosti i utjecali na povećanje svijesti ljudi o važnosti i ulozi bioraznolikosti u održivom razvoju.

22. travnja - Dan planete Zemlje

Svake godine 22. travnja više od milijardu ljudi u 190 država diljem svijeta obilježava Dan planete Zemlje kao globalni pokret usmjeren na zaštitu okoliša i prirodnih resursa našeg planeta. Od San Francisca do Pekinga, od Brisela do Moskve i Marakeša, ljudi sade drveće, čiste okoliš te prigodnim akcijama skreću pozornost na važnost očuvanja okoliša.

Objavljeno Izvješće o komunalnom otpadu za 2012. godinu

Agencija za zaštitu okoliša kao partner na projektu IPA 2011 Višekorisnički program statistika zadužen za provedbu komponente Statistike otpada (DCP 14) izradila je publikaciju Izvješće o komunalnom otpadu za 2012. godinu.

Najčešća pitanja i odgovori vezana za Zakon o održivom gospodarenju otpadom i Pravilnik o gospodarenju otpadom

Obzirom na niz obveza je koje proizlaze iz Zakona i Pravilnika te velikog broja upita od strane proizvođača otpada i tvrtki koje obavljaju djelatnost gospodarenja otpadom Agencija za zaštitu okoliša u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i prirode pripremila je upute u vidu najčešćih pitanja i odgovora kojima se daje tumačenje određenih propisanih obveza.

U Zagrebu održan 69. sastanak Upravnog vijeća Europske okolišne agencije (EEA) 

Agencija za zaštitu okoliša Republike Hrvatske bila je domaćin 69. sastanka Upravnog vijeća Europske okolišne agencije (Management Board European Environment Agency), koji se održao 25. i 26. ožujka 2014. u Zagrebu.

Tema Svjetskog dana voda 2014: Voda i energija

Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 22. ožujka proglašen je Svjetskim danom voda. Obilježava se od 1993. godine organiziranjem konferencija i seminara vezanih uz zaštitu vodnih resursa, a svake godine odabire se tema kojom se daje naglasak određenom aspektu važnosti voda.

Dostavljeno Izvješće o zaštićenim područjima u EEA

Agencija za zaštitu okoliša već šestu godinu za redom izvješćuje Europsku agenciju za okoliš (EEA) o zaštićenim područjima uz suglasnost nadležnog ministarstva.

Održane AZO radionice „Suradnja nadležnih tijela - praćenje provedbe propisa i osiguravanje kvalitete podataka u području gospodarenja otpadom“

Agencija za zaštitu okoliša organizirala je za predstavnike svih županija i grada Zagreba radionice pod nazivom „Suradnja nadležnih tijela - praćenje provedbe propisa i osiguravanje kvalitete podataka u području gospodarenja otpadom“. Radionice su održane 20. i 25. veljače 2014. godine u sklopu projekta IPA 2011 Multi-beneficiary Statistical Cooperation Programme, komponenta 14 – Statistika otpada.

Izrađeno I. Nacionalno izvješće o provedbi Protokola PRTR

Izrađeno je I. Nacionalno izvješće o provedbi Protokola PRTR od strane Agencije za zaštitu okoliša, a u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i ostalim relevantnim tijelima javne vlasti.

Izvješće o podacima iz Registra postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari (RPOT) / Očevidnika prijavljenih velikih nesreća (OPVN) za 2012. godinu

Agencija za zaštitu okoliša je, temeljem Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 114/08) i članka 14. Pravilnika o Registru postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 113/08),  izradila i ovim putem objavljuje Izvješće o podacima iz Registra postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari/ Očevidnika prijavljenih velikih nesreća (OPVN) za 2012. godinu.

Izvještaj o kakvoći voda i mora za kupanje u sezoni 2013.

Republika Hrvatska petu godinu za redom izvješćuje Europsku komisiju o kakvoći mora za kupanje te treću godinu o kakvoći voda za kupanje na kopnu. Agencija za zaštitu okoliša ova izvješća dostavlja Europskoj komisiji putem WISE sustava (Water Information System for Europe) i Europske agencije za okoliš (EEA), a uz suglasnost nadležnih ministarstava. Izvješća se sastoje od nizova rezultata ispitivanja upisanih u unaprijed definirane tablice i pisanog izvješća. Na temelju nacionalnih izvješća država članica, dostavljenih za prethodnu sezonu kupanja, EU objavljuje godišnje izvješće o kakvoći voda za kupanje u Europi.

Agencija za zaštitu okoliša 11-tu godinu rada obilježila lansiranjem WEB GIS preglednika i stranice za razmjenu podataka o pokrovu zemljišta (CORINE Land Cover)

Agencija za zaštitu okoliša lansirala je danas (13. prosinca 2013.) WEB GIS preglednik i stranicu za razmjenu podataka o pokrovu zemljišta (CORINE Land Cover). Preglednik je simboličkim klikom miša u rad pustio ravnatelj Agencije prof. dr. sc. Neven Voća na čemu mu je čestitao ministar zaštite okoliša i prirode, Mihael Zmajlović koji je i sam testirao podatke putem preglednika.

Svečanost zatvaranja IPA Twinning Light projekta „Unapređenje izvješćivanja o otpadu u Hrvatskoj"

29. studenog 2013. s početkom u 11 sati u prostorijama Ministarstva uprave u Zagrebu održala se svečanost zatvaranja IPA 2009 twinning light projekta “Unapređenje izvješćivanja o otpadu u Hrvatskoj” u organizaciji Agencije za zaštitu okoliša.

Izložba fotografija Državnog zavoda za zaštitu prirode u prostorijama Info centra Agencije za zaštitu okoliša

U ponedjeljak, 2. prosinca 2013. godine u prostorijama Info centra Agencije za zaštitu okoliša otvorena je izložba fotografija Državnog zavoda za zaštitu prirode pod nazivom "Natura 2000 vrste". Izložba se može pogledati svakim radnim danom do 23. prosinca 2013. od 11 do 14 sati.

Održan GIS Dan otvorenih vrata Agencije za zaštitu okoliša

26. studenog 2013. godine, u suradnji s Ministarstvom zdravlja i Institutom za GIS, održao se drugi po redu GIS Dan otvorenih vrata u organizaciji Agencije za zaštitu okoliša. Tijekom održavanja GIS Dana svi prisutni imali su se prilike upoznati s mogućnostima primjene GIS tehnologije u svakodnevnom životu, posebice u primjeni zaštite okoliša i inventarizaciji prirodnih resursa.

Regionalna radionica o pokazateljima bioraznolikosti

U Dubrovniku je 5. i 6. studenoga 2013. godine održana druga radionica pod nazivom „Capacity Building Workshop on Biodiversity Indicators“. Dio je projekta (Streamlining biodiversity indicators in the West Balcans) kojeg provode Europski tematski centar za bioraznolikost (ETC/BD - European Topic Centre Biological Diversity), Europski centar za očuvanje prirode (ECNC - European Centre for Nature Conservation) pod pokroviteljstvom EEA (Europska Agencija za okoliš).

Svečana dodjela nagrada pobjednicima natječaja "Snimi video jedan i osvoji bicikl vrijedan!“

22. listopada 2013., u prostorijama Info centra Agencije za zaštitu okoliša održaana je dodjela nagrada najuspješnijim autorima natječaja „Snimi video jedan i osvoji bicikl vrijedan!“ koji je održan u sklopu projekta Mobile2020 - “Porast biciklizma u malim i srednje velikim gradovima Srednje i Istočne Europe do 2020. godine”.

Sastanak Radne skupine Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP)

Sastanak Radne skupine za prostorne podatke NIPP-a (Nacionalne infrastrukture prostornih podataka) održan je 19.rujna 2013.godine u Agenciji za zaštitu okoliša.

Demanti članka u "Jutarnjem listu"

U vezi netočnih navoda objavljenih dana 18. rujna 2013.g. u dnevnim novinama „Jutarnji list“, a u cilju istinitog informiranja javnosti, u nastavku donosimo cjeloviti upit novinarke te odgovor Odjela za odnose s javnošću. U odgovoru se vidi potpuna informacija u roku poslana novinarki, koja se predstavila da piše za drugi medij (tjednik „Globus“).

Izvješće o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine

Na 103. sjednici, dana 11. srpnja 2013. godine, Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o stanju kakvoće zraka za područje Republike Hrvatske od 2008. do 2011. godine. Izvješće je izradila Agencija za zaštitu okoliša, a nositelj izrade je Ministarsvo zaštite okoliša i prirode.

5. lipanj Svjetski dan zaštite okoliša

Svjetski dan zaštite okoliša ove godine naglasak stavlja na problem otpada od hrane s ciljem senzibiliziranja javnosti na ovaj problem te promjenom ponašanja kroz smjernice i savjete kako smanjiti otpad od hrane. Svake godine propadne 1.3 milijarde tona hrane što predstavlja trećinu svjetske proizvodnje hrane. Istovremeno jedna od sedam osoba u svijetu odlazi na počinak gladna, a više od 20 000 djece mlađe od 5 godina dnevno umire od gladi.

Okoliš na dlanu I - 2013

Okoliš na dlanu je publikacija kojom Agencija za zaštitu okoliša već devetu godinu zaredom prikazuje podatke o okolišu Republike Hrvatske i daje procjene trendova i stanja. Ovo izdanje obrađuje podatke i informacije za 17 tematskih područja i obogaćeno je nizom novih pokazatelja stanja okoliša.

3. međunarodna konferencija „Vode u osjetljivim i zaštićenim područjima“

Agencija za zaštitu okoliša jedan je od pokrovitelja 3. međunarodne konferencije „Vode u osjetljivim i zaštićenim područjima“ koja se održava u Zagrebačkom hotelu Westin od 13. do 15. lipnja 2013. godine.  Konferencija je nastavak projekta Europskog udruženja za vode (EWA) kojem je cilj okupiti vodeće svjetske stručnjake, znanstvenike i praktičare te izmijeniti mišljenja o stručnim, društvenim, ekonomskim, zakonodavnim i obrazovnim aspektima zaštite i racionalnog korištenja dragocjenih resursa, nedirnutih ekosustava i kulturne baštine.

Otvorenje Twinning Light projekta "Unapređenje izvješćivanja o otpadu u Hrvatskoj”

Agencija za zaštitu okoliša i Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj u ponedjeljak 3. lipnja 2013. predstavile su Twinning Light projekt "Unapređenje izvješćivanja o otpadu u Hrvatskoj".  Svečanost otvaranja projekta održana je u Informacijskom centru Europske unije u Zagrebu.

22. svibanj - Međunarodni dan bilološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj

Svake se godine 22. svibnja obilježava Međunarodni dan biološke raznolikosti. Obilježava se od 1993. godine kao spomen na datum usvajanja Konvencije o biološkoj raznolikosti, jednog od najvažnijih medunarodnih sporazuma u zaštiti prirode ciji je cilj ocuvanje biološke raznolikosti, održivo korištenje njenih komponenti te pravedna raspodjela dobrobiti koje proizlaze iz korištenja genetskih izvora. Ovaj datum se od 2003. godine ujedno obilježava i kao Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

Humanitarna akcija prikupljanja plastičnih čepova Udruge oboljelih od leukemije i limfoma (UOLL)

Udruga oboljelih od leukemije i limfoma Hrvatske (UOLL) pokrenula je projekt  pod nazivom "Plastičnim čepovima do skupih lijekova", a nedavno je i potpisan Ugovor o suradnji o prikupljanju i zbrinjavanju plastičnih čepova s tvrtkom GKP ČAKOM d.o.o. Potpisivanjem Ugovora stekli su se uvjeti da se akcija prikupljanja čepova još više proširi i da se u nju uključi još veći broj ljudi. Udruga će prikupljene čepove prodavati, a novcem od prikupljenih čepova će se nabavljati potrebni lijekovi.

Dan očaranosti biljkama 18. svibnja na Agronomskom fakultetu

Hrvatska je i ove godine uključena u obilježavanje Drugog međunarodnog Dana očaranosti biljkama. Manifestacija će se održati u subotu, 18. svibnja na Agronomskom fakultetu, od 10 do 14 sati.

Hans Bruyninckx izabran za novog direktora Europske agencije za okoliš (EEA)

Belgijski profesor Hans Bruyninckx izabran je od strane Upravnog vijeća Europske agencije za okoliš za novog direktora Agencije te počinje s radom 1. lipnja 2013. godine, dok će još uvijek aktualna direktorica EEA, Jacqueline McGlade, tu dužnost obavljati do 31. svibnja ove godine.

Poziv na upoznavanje proljetnica u parku Maksimir

Povodom početka proljeća Državni zavod za zaštitu prirode i Javna ustanova "Maksimir" organiziraju upoznavanje proljetnica Hrvatske i Maksimira u parku Maksimir 19. ožujka (utorak) 2013. godine od 09:30 do 12 sati.

Svečano obilježeno 10 godina Agencije za zaštitu okoliša

Svečanošću u kazalištu Gavella 12. prosinca je obilježeno 10 godina djelovanja Agencije za zaštitu okoliša. Tom je prigodom ravnatelj Agencije prof. dr. Neven Voća istaknuo kako AZO kao središnje informacijsko tijelo Republike Hrvatske u području okoliša, ima iznimno važnu ulogu u izvješćivanju razmjeni podataka i informacija o okolišu na europskoj razini, te je time ispunjavala i obaveze Republike Hrvatske na tom segmentu.

Odabrani pokazatelji stanja okoliša u Republici Hrvatskoj 2012.

Agencija za zaštitu okoliša obilježila svjetski dan GIS-a

Agencija za zaštitu okoliša obilježila je svjetski dan GIS-a (Geoinformacijskih tehnologija), te je tom prigodom organizirala brojna predavanja i prezentacije primijenjenih i implementiranih rješenja u zaštiti okoliša.

Održana završna radionica i svečanost zatvaranja G2G projekta „Izvješćivanje prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama i Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda“

U petak, 9. studenog 2012. godine, Agencija za zaštitu okoliša i Vlada Kraljevine Nizozemske održale su završnu radionicu projekta „Izvješćivanje prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama i Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda“ u prostorijama Informacijskog centra Europske unije u Zagrebu.

Agencija za zaštitu okoliša izvršila nadogradnju Baze dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša

Baza dokumenata održivog razvitka upravo je nadograđena, čime je unaprijeđena javna pretraga dokumenata te ažurno interno praćenje njihove izrade i donošenja. S obzirom da su za sastavnice okoliša (zrak, klima, vode, more, tlo, priroda), kao i za gospodarske i ostale sektore (energetika, industrija, promet, otpad, i dr.) u tim dokumentima transparentno prikazani ciljevi, mjere i aktivnosti politike zaštite okoliša te podaci, informacije kao i procjene stanja okoliša, i projekcije, ovi su dokumenti važni tijelima državne uprave i javnim institucijama, ali i korisni stručnjacima, znanstvenicima, udrugama civilnog društva i zainteresiranim građanima.

Završna radionica i svečanost zatvaranja G2G projekta „Izvješćivanje prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama i Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda“

Agencija za zaštitu okoliša i Vlada Kraljevine Nizozemske organiziraju završnu radionicu projekta „Izvješćivanje prema zahtjevima Okvirne direktive o vodama i Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda“

Održana završna radionica projekta „Implementacija CAFE direktive u Republici Hrvatskoj“

U srijedu, 10. listopada 2012. godine, u prostorijama Gospodarske komore grada Zagreba Agencija za zaštitu okoliša i Vlada Kraljevine Nizozemske održale su završnu radionicu G2G (government to government) projekta „Implementacija CAFE direktive u Republici Hrvatskoj“.

AZO i Vlada Kraljevine Nizozemske organiziraju završnu radionicu projekta „Implementacija CAFE direktive u Republici Hrvatskoj“

Agencija za zaštitu okoliša i Vlada Kraljevine Nizozemske organiziraju u srijedu 10. listopada 2012. svečanost zatvaranja i završnu radionicu projekta „Implementacija CAFE direktive u Republici Hrvatskoj“ financiranog u sklopu G2G programa za zaštitu okoliša. Svečanost zatvaranja i završna radionica projekta održat će se u Gospodarskoj komori grada Zagreba, Draškovićeva 45, Zagreb, s početkom u  9:30h.

Održana radionica „Suradnja nadležnih tijela u području gospodarenja otpadom“

U četvrtak, 27. rujna 2012., u organizaciji Agencije za zaštitu okoliša održana je radionica pod nazivom „Suradnja nadležnih tijela u području gospodarenja otpadom“ u velikoj dvorani Hrvatske obrtničke komore u Zagrebu, koja je bila namijenjena predstavnicima županijskih i državnih tijela zaduženima za poslove gospodarenja otpadom.

AZO organizira radionicu „Suradnja nadležnih tijela u području gospodarenja otpadom“

Agencija za zaštitu okoliša u četvrtak organizira radionicu „Suradnja nadležnih tijela u području gospodarenja otpadom“ koja će se održati u četvrtak, 27. rujna, u velikoj dvorani Hrvatske obrtničke komore (Ilica 49/II) u Zagrebu, s početkom u 10 sati. Cilj radionice je predstaviti aktivnosti pojedinih nadležnih tijela na području gospodarenja otpadom, prikupiti informacije o njihovim problemima i potrebama, te raspraviti teme vezane za provedbu propisa u području gospdarenja otpadom, posebice u pitanjima gdje se očekuje međusobna suradnja.

Poziv na sudjelovanje u natječaju za foto priču "ImaginAIR" Europske agencije za okoliš

Agencija za zaštitu okoliša vas poziva na sudjelovanje u natječaju za foto priču "ImaginAIR" koji organizira Europska agencija za okoliš.  Kako bi svatko dobio šansu ispričati svoju priču i viđenje kakvoće ili onečišćenja zraka Europska agencija za okoliš organizira natječaj za najbolje foto priče "ImaginAIR" pod geslom "uhvati nevidljivo" ("Capture the invisible"), dajući svakom pojedincu šansu da pokaže kakvo je stanje u njegovom/njezinom djelu Europe.

Ostvarena suradnja s Javnom ustanovom „Maksimir“

Agencija za zaštitu okoliša ostvarila je suradnju s Javnom ustanovom „Maksimir“ na prikupljanju i praćenju podataka o invazivnoj stranoj vrsti, crvenouhoj kornjači (Trachemys scripta elegans).

Održana Konferencija Ujedinjenih naroda o održivom razvoju Rio+20

Od 20. do 22. lipnja 2012. godine u Rio de Janeiru (Brazil) održana je Konferencija Ujedinjenih naroda o održivom razvitku na kojoj je prihvaćen dokument pod nazivom "Budućnosti kakvu želimo (The Future we Want).

Pokrenut prvi hrvatski prirodoslovni portal za djecu i mlade - Bioteka.hr

Udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Bioteka, u široj javnosti poznata po svom radu na portalu Biologija.com.hr, ponosno najavljuje pokretanje novog internetskog portala Bioteka.hr.
Spomenuti edukativno-zabavni portal nastao je pod motom „Nek' ti edukacija bude zanimacija!“

Poziv Agencije za zaštitu okoliša na obilježavanje Svjetskog dana zaštite okoliša i Dana Čistoće

Agencija za zaštitu okoliša poziva sve zainteresirane da nam se pridruže u obilježavanju Svjetskog dana zaštite okoliša i Dana čistoće u petak, 1. lipnja 2012. godine na Trgu bana Josipa Jelačića s počekom u 12 sati.

97,8% voda za kupanje u Hrvatskoj izvrsno

U Europskom izvješću o kakvoći voda za kupanje u 2011., koje je objavila Europska agencija za okoliš (EEA), Hrvatska se našla u samome vrhu, zajedno s Grčkom, Maltom i Ciprom.

Stotine građana posjetile štand AZO na Zagrebačkom energetskom tjednu

Agencija za zaštitu okoliša i ove je godine aktivno sudjelovala na Zagrebačkom energetskom tjednu (ZET), koji je od 14. do 19. svibnja organizirao Grad Zagreb – Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

22. svibnja - Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj

Ujedinjeni narodi su 22. svibnja proglasili Međunarodnim danom bioraznolikosti. Obilježava se od 1993. godine kao spomen na datum usvajanja Konvencije o biološkoj raznolikosti, jednog od najvažnijih međunarodnih sporazuma u zaštiti prirode. Ovaj datum se od 2003. godine ujedno obilježava kao Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

Poziv Agencije za zaštitu okoliša na Dan očaranosti biljkama

Agencija za zaštitu okoliša poziva sve zainteresirane da nam se priodruže na Agronomskom fakultetu u Zagrebu ovaj petak 18. svibnja 2012. godine od 9.30 do 17 sati povodom obilježavanja Prvog međunarodnog Dana očaranosti biljkama.

Odabrani su pobjednici natječaja “Generation ’92 “

Nakon dugog vijećanja stručnog povjerenstva odabrani su pobjednici video natječaja za mlade “Generation ‘92” koje je organizirala Europska agencija za okoliš (EEA) na temu održivog razvitka u budućnosti.

Poziv na sudjelovanje u izradi portala za mlade Bioteka

Autori portala Biologija.com.hr, članovi udruge Bioteka-udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti iz Zagreba, najavljuju pokretanje novog internetskog portala za djecu i mlade Bioteka.hr, financiranog od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Glasajte za najbolji od 20 izabranih radova na video natječaju „Generation '92“

Europska agencija za okoliš (EEA) objavila je na svojim Internet stranicama dvadeset najboljih radova pristiglih na natječaj pod nazivom „Generation '92“. Glasanje za dobitnika nagrade u kategoriji „Buzz prize“ je otvoreno za javnost do 7. svibnja 2012. godine.

Novi ravnatelj Agencije za zaštitu okoliša dr. sc. Neven Voća

U EEA dostavljeni podaci o zaštićenim područjima (CDDA)

U okviru izvještavanja i suradnje s Europskom agencijom za okoliš (EEA), Agencija za zaštitu okoliša i ove je godine dostavila dopunjenu Bazu podataka o zaštićenim područjima – (Common database on Designated Areas - CDDA).

Agencija za zaštitu okoliša prvi puta na sjednici Upravnog vijeća Europske agencije za okoliš (EEA)

Olakšan pristup pregledu podataka u bazi ROO

Putem ovog preglednika omogućen je izravan pristup javnosti podacima ROO, bez potrebe za ishođenjem korisničkog računa, što doprinosi transparentnosti i sudjelovanju javnosti u donošenju odluka po pitanjima zaštite okoliša.

Odlukom Vlade IOR određen Referentnim centrom za more AZO

Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog ministrice zaštite okoliša i prirode na 16. sjednici održanoj 15. ožujka 2012. godine, donijela Odluku kojom se Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita određuje Referentnim centrom za more Agencije za zaštitu okoliša.

22. ožujka 2012. Svjetski dan voda

Odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 22. ožujka proglašen je svjetskim danom voda. Obilježava se od 1993. godine organiziranjem konferencija i seminara vezanih uz zaštitu vodnih resursa, a svake godine odabire se tema kojom se daje naglasak određenom aspektu važnosti voda. Ovogodišnjom temom „Voda i hrana“ nastoji se podići javna svijest o količinama vode potrebnim za proizvodnju hrane i usmjeriti međunarodnu pozornost na vezu između vode i hrane.

Novo izvješće Europske agencije za okoliš o učinkovitijem korištenju vodnih resursa

Prema podacima iz novog izvješća Europske agencije za okoliš (EEA) „Towards Efficient use of water resources in Europe” europske zemlje moraju udvostručiti napore kako bi koristile svoje vodne resurse što učinkovitije i time izbjegle potkopavanje svoje ekonomije. Neučinkovito korištenje vode ima nepovoljan utjecaj na resurse pitke vode koji su potrebni u  jednakoj mjeri europskom ekosustavu kao i stanovnicima Europe.

Poziv na sudjelovanje u Europskom video natječaju za mlade „Generation '92“

Agencija za zaštitu okoliša poziva sve mlade koji su rođeni u razdoblju od 1.1.1991.-31.12.1993. godine da sudjeluju na natječaju koji organizira Europska agencija za okoliš (EEA) pod nazivom „Generation '92“. Natječaj je otvoren za sve zainteresirane do srijede, 11. travnja 2012. godine.

Održana radionica o izvješćivanju Europske komisije o derogacijama

U Zagrebu je u od 21. do 23. veljače 2012. godine održana radionica o uspostavi sustava za izvješćivanje Europske komisije definirane u članku 9. Direktive o pticama (Council Directive 2009/147/EC of 30 November 2009 on the conservation of wild birds) i članku 16. Direktive o staništima (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora).

Praćenje kakvoće zraka

U svrhu sprječavanja štetnih posljedica na zdravlje ljudi, prirodna i materijalna dobra, u Republici Hrvatskoj prati se kakvoća zraka mjerenjima putem postaja državne mreže, postaja lokalnih mreža i postaja posebne namjene, na ukupno 139 postaja.

Znanstveno-stručni skup „Gospodarenje otpadom Varaždin 2012.“

U organizaciji varaždinskog Geotehničkog fakulteta te Udruge za gospodarenje otpadom, u Varaždinu se 26. i 27. siječnja održava dvodnevni znanstveno-stručni skup pod nazivom „Gospodarenje otpadom Varaždin 2012.“

Razgovor s ravnateljem Agencije dr.sc. Šiljegom u stručnom časopisu Građevinar

U povodu prihvaćanja Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj u Vladi RH, koji je izradila Agencija za zaštitu okoliša, stručni časopis „Građevinar“ objavio je razgovor s ravnateljem Agencije dr. sc. Mariom Šiljegom.

Izrađeno Godišnje izvješće o praćenju kakvoće zraka na području RH u 2010.

Sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 178/04, 60/08) te Pravilniku o praćenju kakvoće zraka (NN 155/05), godišnja obveza Agencije za zaštitu okoliša je izrada „Godišnjeg izvješća o praćenju kakvoće zraka na području Republike Hrvatske“.

97,8% voda za kupanje u Hrvatskoj izvrsno

U Europskom izvješću o kakvoći voda za kupanje u 2011., koje je objavila Europska agencija za okoliš (EEA), Hrvatska se našla u samome vrhu, zajedno s Grčkom, Maltom i Ciprom.