AZO i zaštita mora

U tematskom području more prikupljaju se i objedinjavaju podatci i informacije o kakvoći prijelaznih, priobalnih i morskih voda, oceanografski i hidrografski podatci, podatci u svezi cvjetanja štetnih i opasnih algi, kakvoći mora za kupanje na morskim plažama, onečišćenju mora pomorskim prometom, stanju u lukama nautičkoga turizma, invazivnim vrstama,  iznenadnim onečišćenjima i intervencijama kod iznenadnih onečišćenja mora kao i drugi podatci važni za praćenje kakvoće i pritisaka na morski okoliš i obalno područje, uključujući odgovarajuće prostorne podatke i podatke infrastrukture te podatke politika zaštite mora i obalnoga područja. Prate se i podatci vezano uz stanje i iskorištavanje podmorja te stanje obalnog područja u smislu zaštite od uzurpacije.

 

Na temelju prikupljenih podataka i u uskoj suradnji s nacionalnim institucijama, nadležnim za praćenje navedenih setova podataka, vrši se izvješćivanje o stanju mora za nacionalne i međunarodne potrebe te širu javnost.

 

Izvješćivanje o stanju mora se vrši kroz pokazatelje za more te izradom i/ili koordiniranjem izrade tematskih izvješća i drugih izvješća o stanju okoliša (čiji je sastavni dio i izvješće o moru). Izvješćivanje o stanju mora na europskoj razini provodi se sudjelovanjem u radu odgovarajućih radnih grupa Europskog tematskog centra za vode te radnih grupa za izvješćivanje po pojedinim vodenim direktivama Europske komisije.  Izvješćivanje o stanju mora za druge međunarodne potrebe vrši se prikupljanjem izvješća i njihovom objedinjavanju na centralnom repozitoriju podataka za RH. 

 

U okviru ISZO i u suradnji s nadležnim institucijama razvijaju se i povezuju odgovarajuće baze podataka u Informacijski sustav more namijenjene za prihvat, obradu i prikaz podataka o moru. Sustav se usklađuje sa Europskim informacijskim sustavom za vode i more (WISE).