Kontakt

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Radnička cesta 80/7

10000 Zagreb

centrala: + 385 1 4886 840

telefax: + 385 1 4826 173

e-mail za upite novinara: branka.ilakovac@azo.hr

e-mail za ostale upite: info@azo.hr

Elektronička kontaktna točka Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za službeno dopisivanje tijela državne uprave: pisarnica@haop.hr

Uredovno vrijeme urudžbenog zapisnika za građane je od ponedjeljka do petka od 8:30 do 15:30 sati.