Javna nabava

OBAVIJEST!

 

Dana 16.9.2015. godine s radom je započela Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine 72/2015).

 

Početkom rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu s radom su prestale Agencija za zaštitu okoliša i Državni zavod za zaštitu prirode. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu preuzela je sva prava i obaveze  navedenih dviju državnih institucija (AZO i DZZP).

 

U nastavku se objavljuje plan nabave za HAOP

 

III izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

 

II izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu


I izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

 

Plan nabave za 2017. godinu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu  

 

Plan nabave za 2016. godinu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

 

Odluka o usvajanju Plana nabave za 2015. godinu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

 

Plan nabave za 2015. godinu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu   

 

 

 

JAVNA NABAVA (JN) - profil javnog naručitelja

 

Zemlja naručitelja:    Republika Hrvatska

Naziv naručitelja:      Hrvatska agencija za okoliš i prirodu 

Adresa naručitelj:       10000 Zagreb, Radnička cesta 80/7

e-mail adresa:            info@azo.hr; url: www.azo.hr

Tel / telefax:              +385 1 48 86 840 / +385 1 48 86 850

Odjel pravnih poslova - JN: +385 1 46 93 093 / +385 1 48 86 850                

Kontakt osoba - JN:  Snježana Kadić, dipl.iur.   

 

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa 

 

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11.) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Agencija za zaštitu okoliša ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Hrvatske agencije za okoliš i prirodu - do 30.6.2017.

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Hrvatske agencije za okoliš i prirodu - do 31.12.2016.

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Hrvatske agencije za okoliš i prirodu - do 30.6.2016.

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Hrvatske agencije za okoliš i prirodu - do 31.12.2015.

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Agencije za zaštitu okoliša - do 30.6.2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Agencije za zaštitu okoliša - do 30.6.2013.   

 

Plan nabave