Izvješća

Jedan od osnovnih zadataka Agencije za zaštitu okoliša je izvješćivanje o stanju pojedinih sastavnica okoliša, pritisaka na okoliš, kao i samog okoliša Republike Hrvatske u cjelini. 

Agencija izrađuje najvažnije izvješće u području nacionalnog izvješćivanja o okolišu, Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj te provodi aktivnosti potrebne za objedinjavanje i dovršetak cjelovite Nacionalne liste pokazatelja.

AZO prikuplja i dokumente održivog razvitka i zaštite okoliša radi cjelovitog uvida u stanje okoliša na području države te jedinica lokalne uprave i samouprave koji su objedinjeni u Bazi dokumenata održivoga razvitka i zaštite okoliša.

Kroz Bazu projekata zaštite okoliša olakšan je pristup informacijama o projektima iz područja zaštite okoliša, kako javnoj upravi tako i stručnoj i znanstvenoj zajednici te široj javnosti.

U sklopu suradnje s Europskom agencijom za okoliš (EEA) dostavljaju se izvješća i podaci u SERIS (State of Environment Reporting Information System).

 

U nastavku se nalaze izrađena izvješća prema tematskim područjima.

IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA U RH

KOPNENE VODE

MORE

TLO

PRIRODA

OTPAD

ZRAK

KLIMATSKE PROMJENE

SEKTORSKI PRITISCI NA OKOLIŠ