Izvješća

Izvješća o klimatskim promjenama sastavni su dio Izvješća o stanju okoliša u RH koje se izrađuje sukladno Zakonu o zaštiti okoliša na temelju pokazatelja stanja okoliša pojedinog područja. Zadnji izrađeni pokazatelji tematskog područja Klimatske promjene dostupni su u Izvješću o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj 2014.

Odredbom Uredbe o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj u nadležnosti Agencije je organizacija izrade još tri važna dokumenta: Izvješće o inventaru stakleničkih plinova (National Inventory Report, NIR), Izvješće o provedbi politike i mjera za ublažavanje klimatskih promjena i Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova.

Izvješće o inventaru stakleničkih plinova (National Inventory Report, NIR) je obveza Republike Hrvatske prema Okvirnoj Konvenciji Ujedinjenih naroda da razvija, nadopunjuje,, poboljšava i izrađuje nacionalni inventar antropogenih emisija iz izvora i uklanjanje ponorima svih stakleničkih plinova (koji nisu pod nadzorom Montrealskog Protokola). Proračuni emisija stakleničkih plinova Republike Hrvatske izrađuju se prema smjernicama Tajništva Okvirne Konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime, kao i prema metodologiji Međuvladinog tijela o klimatskim promjenama (IPCC). Slijedom obveza Uredbe o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj, Agencija za zaštitu okoliša zadužena je za organizaciju izrade inventara, izvješća o inventaru stakleničkih plinova i zajedničkog formata za izvješćivanje stakleničkih plinova kao i za prikupljanje podataka potrebnih za izračun emisija. Sva dosad izdana izvješća mogu se naći na stranici Okvirne Konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime.

Izvješće o provedbi politike i mjera za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova za 2015. godinu  sadrži  ciljeve politika i mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova, vrstu instrumenata za provedbu politike i mjera, njihov status, pokazatelje za praćenje i procjenu postignuća i uklanjanje stakleničkih plinova između bazne godine, 1990. te kasnijih, uključujući 2015.; 2020.; 2025.; 2030. i 2035.  godinu.

Izvješće o politikama i mjerama za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova 2017_HRV

Izvješće o politikama i mjerama za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova 2017_ENG

Izvješće o politikama i mjerama za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova 2015_HRV  

Izvješće o politikama i mjerama za smanjenje emisija i povećanje odliva stakleničkih plinova 2015_ENG 

 

Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova sadržava  projekcije emisija stakleničkih plinova u scenariju „bez mjera“, „s mjerama“ i „s dodatnim mjerama“, opis politike i mjera uključenih u projekcije, analizu osjetljivosti projekcija, te opis metodologije, modela, pretpostavki i ulaznih podataka za izradu projekcija.

Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova 2017_HRV

Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova 2017_ENG

Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova 2015_HRV

Izvješće o projekcijama emisija stakleničkih plinova 2015_ENG

 

Izvješća o inventaru stakleničkih plinova na hrvatskom jeziku:

NIR 2017_HRV

NIR 2017 Prilozi_HRV

NIR 2016_HRV

NIR 2016 Prilozi_HRV

NIR 2015_HRV

NIR 2015 Prilozi_HRV

NIR 2013_HRV  

NIR 2012_HRV

NIR 2011_HRV

NIR 2010_HRV 
 
Izvješća o inventaru stakleničkih plinova na engleskom jeziku:

NIR 2017_EN Resubmission

NIR 2017 Annexes_EN Resubmission

NIR 2017_EN

NIR 2017 Annexes_EN

NIR 2016_EN

NIR 2016 Annexes_EN

NIR 2015_EN

NIR 2015 Annexes_EN

NIR 2014_EN

NIR 2014_Annexes_EN

NIR 2013_EN 

NIR 2012_EN

NIR 2011_EN

NIR 2010_EN

NIR 2009_EN

NIR 2008_EN

NIR 2007_EN

NIR 2006_EN

NIR 2005_EN

NIR 2004_EN