Izvješća

NACIONALNO IZVJEŠĆIVANJE

Sastavni dio temeljnog nacionalnog izvješća o stanju okoliša, Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, koji za razdoblje od četiri godine izrađuje Agencija za zaštitu okoliša, je i Izvješće o stanju tla. Izrada Izvješća provodi se u suradnji s tijelima državne uprave i stručnjacima relevantnih znanstvenih institucija. Izvješće o stanju tla u RH dio je redovitih četverogodišnjih vladinih izvješća Hrvatskome saboru u okviru Izvješća o stanju okoliša.  Izvješće se izrađuje za potrebe ostvarenja Strategije zaštite okoliša, Nacionalnoga plana djelovanja za okoliš, Programa zaštite okoliša te drugih dokumenata važnih za zaštitu okoliša, a na temelju trenutno važećeg  Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07).

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2007.

 

Prvo Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj koji je izradila Agencija za zaštitu okoliša objavljeno je 2007. godine, a ono obuhvaća razdoblje od 1997. do 2005. godine. Iako postoji zakonska obveza izrade Izvješćasvake četiri godine, ono izrađeno u 2002. godini nije bilo upućeno u proceduru prihvaćanja u Hrvatski sabor.

S obzirom na dugo razdoblje bez Izvješća te činjenicu da Izvješće iz 1998. godine nije rađeno na temelju pokazatelja stanja okoliša (indikatora), ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od 1997. do 2005. godine, zaključno s mjesecom kolovozom, odnosno prosincem u slučaju donošenja bitnih zakonodavnih mjera. U slučajevima kada su za to bili dostupni podaci, prikazani su i trendovi do 1990. godine.

Ovo je, dakle prvo nacionalno izvješće koje je utemeljeno na pokazateljima stanja okoliša kao učinkovitom obliku praćenja promjena i ostvarenja ciljeva sektorskih politika i strategija, a prema standardnoj tipologiji pokazatelja Europske agencije za okoliš (EEA).

U dijelu koji se odnosi na stanje tla, Izvješće obrađuje podatke o:

- poljoprivrednom zemljištu zahvaćenom erozijom,

- dehumizaciji,

- zbijanju tla,

- zakiseljavanju, alkalizaciji i dalinizaciji tla,

- lokalitetima opterećenja i onečišćenja tla te

- odgovorima društva.

Podaci su u pravilu porijeklom iz brojnih znanstvenih istraživanja, često lokalnoga karaktera jer ne postoji sustavno prikupljanje i praćenje podataka o pojedinom pokazatelju, niti pokrivanje cijeloga područja Republike Hrvatske.

 

 

MEĐUNARODNO IZVJEŠĆIVANJE

 

Izvješćivanje prema Europskoj agenciji za okoliš (EEA)

- Soil Contamination 2005

- Soil Contamination 2006.

 

Vezani dokumenti