Izvješća

Popis zahtjeva za izvješćivanjem o vodama i moru dostupan  je u Bazi podataka o obavezama dostave podataka iz nacionalnog monitoringa (Reporting obligation database, ROD)

Izvješćivanje se provodi kroz portal Europske informacijske i promatračke mreže (European Environment Information and Observation Network, EIONET )

Agencija izrađuje i/ili koordinira izradu izvješća tematskog područja more za potrebe nacionalnog i međunarodnog izvješćivanja prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 110/07) čl. 37.

 

Izvješća prema zakonima Republike Hrvatske

 

Izrada Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj definirana je Zakonom o zaštiti okoliša (NN 110/07) čl. 37 stavak 2 a nositelj izrade ovog izvješća je Agencija. U Izvješću o stanju okoliša na temelju dostupnih podataka daje se ocjena trenutnog stanja okoliša, te procjena stanja u narednom razdoblju.

 

 

Izvješća prema europskoj/međunarodnoj razini

 

Izvješćivanje prema europskoj/međunarodnoj razini odvija se kroz komunikaciju s Europskom agencijom za zaštitu okoliša (EEA) te suradnju kroz EIONET mrežu, čiji je sastavni dio Centralni depozitorij podataka, CDRCroatia , gdje su svi dostavljeni podaci za vode i more za RH dostupni široj javnosti.

 

 

Izvješća prema EEA

 

Obaveza Agencije je dostaviti setove podataka o kakvoći prijelaznih, priobalnih voda i mora. Do sada dostavljeni podaci mogu se pregledati na web stranici EEA:

ME-1: Marine Data   -Kakvoća prijelaznih, priobalnih i otvorenih voda (izvor podataka IOR, Split)

 

 

Ostala izvješća

 

Izvješće o dostupnosti informacija o okolišu u Republici Hrvatskoj i usuglašenosti s potrebama EEA