Hrvatska agencija za okoliš i prirodu pokrenula Portal za sprječavanje nastanka otpada

U sklopu projekta „Plan razvoja sustava za sprječavanje nastanka otpada te informiranja i razmjene dobre prakse“ Hrvatska agencija za okoliš i prirodu pokrenula je Portal za sprječavanje nastanka otpada i time pravovremeno ispunila jednu od pripadajućih joj obveza slijedom Akcijskog plana implementacije Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Portal je kreiran kao središnja on-line lokacija na kojoj se nalaze ključne informacije o mogućnostima, načinima, mjerama i aktivnostima iz područja sprječavanja nastanka otpada kako bi ih se učinilo dostupnima upravnim tijelima, stručnoj, znanstvenoj te široj javnosti. Uspostavom Portala HAOP aktivno pridonosi informiranju i educiranju javnosti što će za posljedicu imati uštedu resursa i stvaranje novih radnih mjesta te zaštitu okoliša, po principima kružnog gospodarstva.

Jednogodišnji projekt provodio se u okviru Programa „Dogradnja i razvoj Informacijskog sustava zaštite okoliša i unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj“, a glavni cilj je bio doprinos ostvarenju ciljeva sprječavanja nastanka otpada. Projekt je financiran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izvođač projekta je bila tvrtka Ekonerg d.o.o. iz Zagreba.

Aktivnosti u provedbi projekta obuhvatile su analizu europskih i nacionalnih instrumenata i alata za praćenje provedbe mjera i razmjenu informacija o sprječavanju nastanka otpada, izradu koncepta za razmjenu podataka te praćenje provedbe i učinkovitosti sprječavanja nastanka otpada u Hrvatskoj, kreiranje i pokretanje mrežnog portala te prikupljanje podataka o provedbi odabranih mjera sprječavanja nastanka otpada na području Republike Hrvatske.

Na završnoj prezentaciji rezultata koja je održana 12. srpnja, predstavljene su provedene projektne aktivnosti koje će pridonijeti izgradnji sustavnijeg praćenja provedbe pojedinih mjera i aktivnosti sprječavanja nastajanja otpada koje su propisane Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017-2022 te ostalih mjera i aktivnosti propisanih aktualnom hrvatskom legislativom u tom području.

„Zadovoljni smo rezultatima projekta jer je upravo prevencija nastanka otpada ona kategorija aktivnosti koja daje najsnažniji doprinos uspostavi održivog gospodarenja otpadom“, istaknula je ravnateljica Hrvatske agencije za okoliš i prirodu Ivana Gudelj.

Rezultati projekta mogu se pregledati na Portalu sprječavanja nastanka otpada.

Sprjecavanje_nastanka_otpada.jpgVezani dokumenti