Hrvatska agencija za okoliš i prirodu aktivno sudjeluje u programu Copernicus

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) sklopila je s Europskom agencijom za okoliš (EEA) okvirni ugovor, u vrijednosti 165.000 Eura, za implementaciju Copernicus servisa motrenja zemljišta za razdoblje od 2017. do 2021. godine.

Copernicus program je europski sustav motrenja Zemlje kojim koordinira i upravlja Europska komisija, a sastoji se od servisa (proizvoda) koji pokrivaju 6 različitih tematskih područja: zemljište, more, atmosferu, klimatske promjene, upravljanje u hitnim situacijama i sigurnost.

Za koordinaciju Copernicus servisa motrenja zemljišta (Land Monitoring Service) na tehničkoj razini odgovorna je Europska agencija za okoliš (EEA), koja u suradnji s Nacionalnim centrima u zemljama članicama EU osigurava implementaciju i usklađenost servisa na razini EU.

Navedeni Copernicus servis pruža zemljopisne informacije o pokrovu zemljišta i srodnim podacima kao što su stanje vegetacije, ciklus voda i slično. Također, kao podloga podržava aplikacije u raznim područjima koja uključuju prostorno planiranje, gospodarenje šumama, gospodarenje vodama, poljoprivredu i sigurnost hrane, itd.

Glavni proizvod Copernicus programa je CORINE Land Cover (CLC) kojim se prate promjene u pokrovu zemljišta i korištenju zemljišta od 1980. godine na teritoriju 38 europskih zemalja (EU 28 + 10).

CLC je jedini izvor usklađenih geo-informatičkih podataka koji omogućuju analizu i kontrolu kvalitete podataka, izvješćivanje, modeliranje i predviđanje trendova za cjelokupni europski teritorij.

Dosadašnja uloga HAOP-a kao Referentnog centra za CORINE Land Cover, ovim sklopljenim okvirnim ugovorom za razdoblje 2017. – 2021., proširuje se na sve proizvode Copernicus servisa motrenja zemljišta u koje je uključena i zaštita prirode kroz praćenje bioraznolikosti i Natura 2000 područja.

Više o samom CLC-u možete pročitati putem poveznice: CORINE Land Cover
 
EEA također najavljuje sklapanje sličnih okvirnih ugovora i za motrenje drugih sastavnica okoliša u Copernicus servisima kao što su atmosfera, morski okoliš i klimatske promjene.

Copernicus_novosti.jpg