ENVI sustav - novi sustav Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

ENVI sustav je centralizirani središnji sustav koji preuzima, objedinjuje i na standardiziran način prezentira i dijeli informacije svih podsustava Informacijskog sustava zaštite okoliša. Glavna poveznica informacija sustava je lokacija - preko adresa obveznika, imena administrativnih jedinica ili ostalih vrsta geografskih imena preko koje se uspostavlja prostorno obilježje i povezuje s ostalim podacima dostupnim javnosti.

ENVI sustav se sastoji od ENVI portala okoliša , ENVI atlasa okoliša i ENVI kataloga metapodataka .

Uspostavom ENVI portala i pratećih komponenti:

• Pojednostavila se distribucija i razmjena okolišnih podataka s ostalim javnim tijelima i građanima
• Jednom prikupljani podaci o okolišu su stavljeni na korištenje za različite namjene od one za koju su prvotno prikupljane
• Agencija jednostavnije ispunjava svoje obaveze za izvješćivanjem prema EEA
• Okolišne informacije su lako dostupne krajnjem korisniku na svim razinama radi izrade novih okolišnih politika
• Stanja okoliša na području Hrvatske se mogu jednostavnije usporediti s ostalim geografskim cjelinama, te dovesti u europski kontekst
• Omogućilo se sudjelovanje javnosti u kreiranju okolišnih politika u mjeri koja ne dovodi u pitanje nacionalnu sigurnost

Nadalje, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je trenutno i u fazi objave standardiziranih prostornih servisa za preuzimanje i pregled podataka Informacijskog sustava zaštite okoliša, kao i pratećih metapodatkovnih profila na stranicama portala otvorenih podataka data.gov.hr.

ENVI sustav je dostupan putem poveznice; ENVI sustav

ENVI_portal.jpg