Dokumenti zaštite okoliša

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 110/07) obveznici dostave dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša (mjere politike, planovi, programi zaštite okoliša te izvješća, podaci i informacije) jesu tijela državne uprave, nadležna upravna tijela županija i Grada Zagreba te velikih gradova, gradova i općina.

 

Pregled cjelovitih dokumenata koji su dostavljeni Agenciji za zaštitu okoliša od strane obveznika možete izvršiti pretraživanjem u Bazi dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša.