Baze podataka

AZO AKTIVNE BAZE

U području klimatskih promjena Agencija nema nema aktivnih baza.

 

AZO LOKALNO AKTIVNE BAZE

 

Inventar stakleničkih plinova (CRF Reporter baza)   sektorski je organizirana baza podataka koja sadrži podatke potrebne za izračun i izvješćivanje o svim antropogenim emisijama iz izvora i uklanjanja pomoću ponora stakleničkih plinova (faktore emisije, podatke o djelatnostima, proračunate vrijednosti emisija i uklanjanja stakleničkih plinova, glavne kategorije izvora i ponora).

Potrebni podaci se prikupljaju i obrađuju s CRF Reporter, informatičkim alatom koji je određen od Tajništva Okvirne Konvencije. CRF Reporter bazi nije moguće pristupiti putem interneta, ali se podaci o emisijama stakleničkih plinova po godinama i sektorima mogu dobiti kao kopije na nosaču podataka CD, u Excel formatu propisanom od Tajništva Konvencije (Common Report Format) ili xml formatu.

Registar Unije   je standardizirana i informatizirana baza podataka  koju čine podaci o emisijama stakleničkih plinova i njihovim emisijskim kvotama, a uspostavljena je 2008. godine prema obvezama Kyoto protokola. Po ulasku Republike Hrvatske u Europsku Uniju, preuzeta je obveza sudjelovanja u sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova, a hrvatski dio Registra Unije dostupan je korisnicima preko Internet stranice .

 

MEĐUNARODNE BAZE:

Community Transaction Log (CTL)