Baze podataka

Zakonom o otpadu i podzakonskim propisima određena je pravna osnova prema kojoj HAOP razvija Informacijski sustav gospodarenja otpadom, koji sadrži propisane podatke.

 

 

Baze podataka / aplikacije HAOP (podaci dostupni na internetskim stranicama ili na zahtjev  )

 

Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom - podaci o dozvolama za gospodarenje otpadom (opasni, neopasni, komunalni), koncesionarima,  te popis tvrtki upisanih u očevidnike Ministarstva zaštite okoliša i energetike prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

 

Planovi gospodarenja otpadom - tekstovi Planova županija/gradova/općina, popis Planova gospodarenja otpadom proizvođača

 

Laboratoriji za analizu otpada - baza laboratorija koji obavljaju fizikalne i kemijske analize svojstava otpada

 

Registar onečišćavanja okoliša ROO / otpad - podaci o proizvedenim, sakupljenim i obrađenim količinama otpada, po vrstama otpada

 

Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima (CSUIO) - baza podataka o odlagalištima s modulom za unos podataka u obrazac OOO za operatere odlagališta

 

e-ONTO - elektronski očevidnik o nastanku i tijeku otpada