Baze podataka

Agencija za zaštitu okoliša razvija i vodi Informacijski sustav zaštite zraka  (ISZZ).


Informacijski sustav zaštite zraka sastavni je dio Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO), a koji čini dio Europskog informacijskog sustava zaštite okoliša.

 

Informacijski sustav zaštite zraka sadrži slijedeće baze podataka:


Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj


Emisije iz nepokretnih izvora


Hlapivi organski spojevi

 

Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i skladištima


Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka