Upitnik:
Status realizacije obveza jedinice lokalne samouprave propisanih 
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Rezultati provedenog istraživanja o statusu realizacije obveza JLS-a propisanih Zakonom o održivom gospodarenju otpadom  nalaze se na slijedećem linku: http://www.azo.hr/RezultatiProvedenogIstrazivanja

Grad
Općina
DA
NE
Masa predanog otpada
Volumen posude za otpad
Broj pražnjenja posuda
Volumen otpada (m3)
m2 stambenog prostora
Broj članova kućanstva
Masa predanog otpada
Volumen posude za otpad
Broj pražnjenja posuda
Volumen otpada (m3)
m2 poslovnog prostora
DA
NE
DA
NE
DA
NE
Polja označena s (*) su obavezna.