2013.

Projekti u tijeku, AZO glavni korisnik

1. UNEP/GEF „Jačanje sustava protoka podataka i pokazatelja vezanih za pitanja zaštite okoliša“

2. IPA I 2009 FFRAC „Unapređenje izvješćivanja o otpadu“

3. IPA „Pripremne mjere za sudjelovanje država kandidata i potencijalnih kandidata u radu agencija Europske zajednice – specifični projekt za sudjelovanje zemalja Zapadnog Balkana u radu Europske agencije za okoliš 2011.-2013.“

4. „Uspostava IT strukture za razmjenu informacija između zemalja sudionica projekta i EEA“ - Shared European and National State of the Environment Europske agencije za okoliš (SENSE)

5. „Prikupljanje podataka o statistikama otpada od hrane“ - Data collection on food waste

 

Projekti u tijeku, AZO partner na projektu

1. IPA 2011 Višekorisnički program statističke suradnje (Multi-Beneficiary Statistical Cooperation Programme) „Statistika otpada“ – Waste Statistics

 

Projekti u tijeku, AZO sudionik u projektu

1. IPA 2009 “Jačanje kapaciteta za provedbu Direktive o onečišćenju uzrokovanom ispuštanjem određenih opasnih tvari u vodni okoliš i Okvirne direktive o vodama”

2. IPA 2009 „Jačanje kapaciteta za provedbu okolišnog acquis-a na područjima gospodarenja otpadom, integriranom sprječavanju i kontrole onečišćenja te zaštitu od buke“ (preostale 2 od 3 komponente):

  • I Jačanje kapaciteta za provedbu nadzora prekograničnog prometa otpadom
  • II Uspostava centara za provedbu IPPC-a na regionalnom nivou u Hrvatskoj

3. “Održivo planiranje kamenih agregata u jugoistočnoj Europi“ - Sustainable Aggregates Planning in South East Europe (SNAP-SEE)

4. Ballast Water Management System for Adriatic Sea Protection - Adriatic BALMAS

5. Derelict Fishing Gear Management System in the Adriatic Region - Adriatic DeFishGear